Vælg, om valgfri flashenheder udsender monitor-forflash før hvert billede under burst-fotografering i høj- eller lavhastigheds kontinuerlig udløsertilstand.

Mulighed

Beskrivelse

c

[ Prioriter fremrykningshastighed for frame ]

Flashenheden udsender en monitor-forflash før det første billede i hver sekvens og låser output til den målte værdi for de resterende billeder. Billedfremføringshastigheden falder mindre, end når [ Prioriter præcis flashkontrol ] er valgt.

  • Et FV-låsikon ( r ) vises i optagedisplayet under burst-fotografering.

q

[ Prioriter præcis flashkontrol ]

Flashenheden udsender en monitor-forflash før hvert billede og justerer flashudladningen efter behov. Frame advance rate kan falde under nogle omstændigheder.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video