Vælg en virtuel horisont til optagelsesvisningen. Den valgte virtuelle horisont kan vises ved at sætte et flueben ( M ) ud for D på listen for brugerdefineret indstilling d18 [ Custom monitor shooting display ] ( d18: Custom Monitor Shooting Display ) eller d19 [ Custom viewfinder shooting display ] ( d19: Custom monitor shooting display ) Søgeroptagelsesskærm ).

  • [ Type A ]: En stor indikator, der viser rulning og pitch, fylder displayet.

  • [ Type B ]: En rulningsindikator vises i bunden af displayet og en pitchindikator i højre kant.

  • Indikatorerne vises i grønt, når kameraet er i vater.

Rulle

Mulighed

Kamera roteret med uret

Kamera roteret mod uret

[ Type A ]

[ Type B ]

Tonehøjde

Mulighed

Kamera vippet fremad

Kamera vippet tilbage

[ Type A ]

[ Type B ]

Virtual Horizon Display

Bemærk, at visningen muligvis ikke er nøjagtig, når kameraet vippes i en skarp vinkel frem eller tilbage. Kameraet viser ikke den virtuelle horisont eller pitch and roll-indikatorer, når det holdes i vinkler, hvor hældningen ikke kan måles.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video