Vælg, hvor længe skærmen eller søgeren skal være tændt, når der ikke udføres nogen handlinger.

  • Der kan vælges forskellige indstillinger for [ Afspilning ], [ Menuer ], [ Billedgennemgang ] og [ Standby-timer ].

  • [ Standby-timer ] bestemmer, hvor længe kontrolpanelet og skærmen eller søgerens visning forbliver tændt, efter at udløserknappen er trykket halvt ned. Skærmen og søgeren dæmpes et par sekunder, før standby-timeren udløber. Hvis [ 10 s ] er valgt, forlænges timeren til 20 sekunder, mens i menuen vises.

  • Længere slukningsforsinkelser reducerer batteriets udholdenhed.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video