Når [ OFF ] er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ] i fotooptagelsesmenuen i tilstand M , kan handlinger såsom at skifte til et objektiv med et andet blændeområde forårsage utilsigtede ændringer af blænden. Hvis en anden indstilling end [ Vedligeholdelse af eksponering fra ] er valgt for [ Behold eksp. når f/ ændres ], vil kameraet justere lukkerhastigheden eller ISO-følsomheden for at bevare eksponeringen på dens aktuelle værdi.

  • Andre tilfælde, hvor indstillinger kan justeres automatisk for at bevare eksponeringen, omfatter:

    • objektiver med forskellig maksimal blændeåbning ved minimum og maksimum zoom zoomes ind eller ud, eller

    • fokusafstanden ændres, mens et mikroobjektiv er monteret.

  • Indstillingen, der er justeret for at bevare eksponeringen, når blænden ændres, kan vælges fra [ Lukkerhastighed ] og [ ISO-følsomhed ]. Vælg [ Vedligeholdelse af eksponering fra ] for at deaktivere denne funktion.

  • Afhængigt af objektivet kan kameraet muligvis ikke opretholde den aktuelle eksponering ved nogle indstillinger.

  • Eksponeringsvedligeholdelse er ikke tilgængelig under videooptagelse.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video