Vælg, om udløserknappen kan bruges til at fokusere.

Mulighed

Beskrivelse

[ Lukker/AF-ON ]

Kameraet fokuserer, når udløserknappen trykkes halvt ned.

[ Kun AF-ON ]

Kameraet fokuserer ikke, når udløserknappen trykkes halvt ned.

  • Hvis du fremhæver [ Kun AF-ON ] og trykker på 2 , vises mulighederne for [ Ude-af-fokus udløsning ].

Mulighed

Beskrivelse

[ Aktiver ]

Der kan tages billeder, hver gang der trykkes på udløserknappen (udløserprioritet).

[ Deaktiver ]

  • Billeder kan kun tages, når kameraet er i fokus (fokusprioritet).

  • Fokusér ved hjælp af AF-ON- knappen eller andre kontroller, som AF-ON er blevet tildelt.

Forsigtig: " Punpoint AF "

Hvis [ Nøjagtig AF ] er valgt for AF-områdetilstand med brugerdefineret indstilling a6 [ AF-aktivering ] indstillet til [ Kun AF-ON ] og [ Deaktiver ] valgt for [ Udefokus-udløsning ], kan lukkeren udløses, uanset om eller ikke motivet er i fokus.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video