AF-sporingsfølsomheden for videotilstand kan indstilles til værdier fra 1 til 7.

  • Vælg [ 7 ] ( Lav ) for at hjælpe med at bevare fokus på dit originale motiv.

  • Hvis motivet forlader det valgte fokusområde, når [ 1 ] ( Høj ) er valgt, vil kameraet reagere ved hurtigt at flytte fokus til et nyt motiv i det samme område.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video