Vælg, hvor langt fokus- eller kontrolringene på objektiver med Z-fatning skal drejes for at gå hele vejen fra den mindste fokusafstand til uendelig.

Mulighed

Beskrivelse

[ Ikke-lineær ]

Fokusafstanden ændres meget, når ringen drejes hurtigt, og med en lille smule, når ringen drejes langsomt, uden hensyntagen til, hvor langt ringen drejes.

[ 90° ]

Vælg, hvor langt ringen skal drejes for at gå hele vejen fra minimum fokusafstand til uendelig. For at tage fokus fra minimumsafstanden til uendelig, når f.eks. [ 90° ] er valgt, skal ringen kun drejes 90°. Større værdier tillader finere justeringer.

[ 120° ]

[ 150° ]

[ 180° ]

[ 210° ]

[ 240° ]

[ 270° ]

[ 300° ]

[ 330° ]

[ 360° ]

[ 540° ]

[ 720° ]

[ Max. ]

At tage fokus fra den mindste fokusafstand til uendelig kræver, at ringen drejes den maksimalt tilladte afstand ved de aktuelle objektivindstillinger.

  • Hvis objektivet ikke understøtter valg af rotationsområde, vil [ Fokusring rotationsområde ] blive fastsat til [ Ikke-lineær ].

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video