Når [ Center-weighted metering ] er valgt, tildeler kameraet den største vægt til et område i midten af optagedisplayet, når eksponeringen indstilles.

Mulighed

Beskrivelse

R

[ Små ]

Kameraet tildeler den største vægt til et område svarende til en cirkel på 8 mm i diameter.

S

[ Standard ]

Kameraet tildeler den største vægt til et område svarende til en cirkel på 12 mm i diameter.

T

[ Gennemsnit ]

Vægtning er baseret på gennemsnittet af hele rammen.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video