Valg af [ ON ] tillader justeringer, der normalt foretages ved at holde en knap nede og dreje et kommandohjul, der kan foretages ved at dreje kommandohjulet, efter at knappen er sluppet. Dette slutter, når der trykkes på knappen igen, udløserknappen trykkes halvt ned, eller standby-timeren udløber.

  • [ Slip knap for at bruge drejeknappen ] gælder for knapperne E , S ( Q ), BKT , c , I , c , g ( Fn4 ), T , U og fokustilstand.

  • [ Slip knap for at bruge drejeknap ] gælder også for kontroller, som bestemte roller er blevet tildelt ved hjælp af brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ] eller g2 [ Brugerdefinerede kontroller ].

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video