Begræns valget af fokustilstand til en enkelt fokustilstand. Hvis en anden indstilling end [ Ingen begrænsninger ] er valgt, vil fokustilstanden ikke ændres ved at dreje på hovedkommandohjulet, mens du holder fokustilstandsknappen nede.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video