Vælg de trin, der bruges til justeringer af lukkerhastighed, blænde, bracketing og eksponerings- og blitzkompensation.

  • Hvis [ 1 EV-trin (komp. 1/3 EV) ] er valgt, foretages ændringer af lukkerhastighed, blænde og bracketing i trin på 1 EV og ændringer af eksponering og blitzkompensation i trin på 1 / 3 EV.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video