Vælg [ ON ] for at udjævne visningen i søgeren i henhold til optageforholdene. Bevægelserne af motiver i hurtig bevægelse bliver lettere at se.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video