Vælg et rammegitter til videotilstand. Det valgte gitter kan vises ved at sætte et flueben ( M ) ud for b på listen for brugerdefineret indstilling g15 [ Custom monitor shooting display ] ( g15: Custom Monitor Shooting Display ) eller g16 [ Custom viewfinder shooting display ] ( g16: Custom Viewfinder Optagelsesskærm ).

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video