Vælg, hvor hurtigt fokus skal reagere, hvis noget passerer mellem motivet og kameraet, når AF-C er valgt til fokustilstand.

Blokeret skud AF-respons

  • Vælg [ 5 ] ( Forsinket ) for at hjælpe med at bevare fokus på dit originale motiv.

  • Vælg [ 1 ] ( Hurtig ) for at gøre det nemmere at flytte fokus til objekter, der krydser dit synsfelt.

  • Uanset den valgte indstilling, fungerer blokeret billede AF-respons i tilstanden [ 3 ], når [ 3D-sporing ] er valgt for AF-områdetilstand.

  • Hvis [ Auto-område-AF ] er valgt for AF-område-tilstand, vil blokeret AF-respons fungere i tilstanden [ 3 ], når [ 2 ] eller [ 1 ] er valgt.

Emnebevægelse

Mulighed

Beskrivelse

[ Stabil ]

Vælg for jævn fokus, når du fotograferer motiver, der nærmer sig kameraet i et jævnt tempo.

[ Uregelmæssig ]

Vælg for forbedret respons, når du fotograferer motiver, der er tilbøjelige til pludselige start og stop.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video