Vælg de udløsertilstande, der kan tilgås ved at trykke på c -knappen og dreje hovedkommandohjulet, når udløserindstillingsvælgeren drejes til c .

  • Fremhæv indstillinger, og tryk på J eller 2 for at vælge ( M ) eller fravælge ( U ). Tilstande markeret med et flueben ( M ) er tilgængelige for valg via hovedkommandohjulet.

  • Tryk på G for at fuldføre handlingen.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video