Vælg, om knappen E skal bruges til eksponeringskompensation.

Mulighed

Beskrivelse

[ Til (Automatisk nulstilling) ]

Eksponeringskompensation kan justeres ved kun at bruge et kommandohjul. Den indstilling, der er valgt med kommandohjulet, nulstilles, når kameraet slukker, eller standby-timeren udløber.

[ Til ]

Eksponeringskompensation kan justeres ved kun at bruge et kommandohjul. Eksponeringskompensation nulstilles ikke, når kameraet slukker, eller standby-timeren udløber.

[ Fra ]

Eksponeringskompensation indstilles ved at trykke på E -knappen og dreje et kommandohjul.

  • Denne indstilling træder i kraft i tilstandene P , S og A . Nem eksponeringskompensation er ikke tilgængelig i tilstand M .

  • Det anvendte kommandohjul varierer med tilstanden.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video