Vælg, hvornår kontrolpanelets og knappens baggrundslys lyser.

  • Hvis [ OFF ] er valgt, lyser baggrundsbelysningen, når afbryderen drejes til D Baggrundsbelysningen slukker, når der trykkes på udløserknappen.

  • Hvis [ ON ] er valgt, lyser baggrundsbelysningen, mens standby-timeren er aktiv. Bemærk, at dette øger forbruget af batteriet. Baggrundsbelysningen slukkes, mens udløserknappen trykkes ned, men tændes igen, når knappen slippes.

Knap baggrundslys

Følgende er udstyret med baggrundsbelysning:

1

c knap

2

BKT knap

3

c knap

4

I knap

5

g ( Fn4 ) knap

6

O ( Q ) knap

7

X knap

8

i knappen

9

G knap

10

K knap

11

W ( Q ) knap

12

i knap til lodret optagelse

13

U knap

14

T knap

15

b knap

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video