Vælg [ ON ] for at få adgang til en række langsommere lukkertider i tilstanden M.

 • Når [ OFF ] er valgt, varierer den minimale lukkerhastighed med billedhastigheden som følger.

  • 120p : 1/125 sek

  • 100p : 1/100 s

  • 60p : 1/60 sek

  • 50p: 1/50 sek

  • 30p : 1/30 sek

  • 25p : 1/25 sek

  • 24p : 1/25 sek

 • Når [ ON ] er valgt, falder de minimale lukkerhastigheder for billedhastigheder på 60p til 24p til 1/4 sek . Dem for 120p og 100p ændres ikke.

 • Valg af [ TIL ] og valg af en langsom lukkerhastighed hjælper med at forhindre, at ISO-følsomheden stiger for højt under billeder af nattehimlen og andre mørke motiver.

 • Videoer, der er optaget med langsomme lukkerhastigheder, når [ TIL ] er valgt, vil inkludere gentagne kopier af de samme billeder.

 • For at reducere sløring forårsaget af kamerarystelser i videoer optaget med langsomme lukkerhastigheder, mens [ ON ] er valgt, anbefaler vi at montere kameraet på et stativ.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video