Vælg, om eksponeringen skal justeres for ansigter af menneskelige portrætmotiver, der registreres af kameraet, når [ Matrixmåling ] er valgt.

Mulighed

Beskrivelse

[ TIL ]

Kameraet justerer eksponeringen for ansigter.

[ OFF ]

Eksponeringen justeres ikke i henhold til, om ansigter er blevet registreret.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video