Vælg det toneområde, der vises af et zebramønster, når der trykkes på en kontrol, der tidligere er tildelt [ Pattern tone range ]. Hvis [ Highlights ] eller [ Mid-tones ] er valgt, vil et tryk på knappen kun vise et zebramønster over områder i det valgte toneområde; tryk på knappen en anden gang skjuler zebramønsteret.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video