Vælg, om ændringer af ISO-følsomheden skal foretages i trin på 1/3 eller 1 EV. Hvis den aktuelt valgte værdi for ISO-følsomhed ikke er tilgængelig ved den valgte indstilling, indstilles ISO-følsomheden til den nærmeste tilgængelige værdi.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video