Vælg flashsynkroniseringshastigheden.

Mulighed

Beskrivelse

[ 1/250 s (Auto FP) ]

Flashsynkroniseringshastighed er indstillet til 1/250 eller 1/200 s . Med kompatible flashenheder vil automatisk FP højhastighedssynkronisering automatisk blive aktiveret ved lukkertider hurtigere end 1/250 eller 1/200 s .

  • I tilstande P og A aktiveres automatisk FP højhastighedssynkronisering, hvis den faktiske lukkerhastighed er hurtigere end 1/250 eller 1/200 s . Hvis blitzen understøtter automatisk FP højhastighedssynkronisering, kan kameraet vælge lukkertider helt op til 1/8000 s.

  • I tilstande S og M kan brugeren vælge lukkerhastigheder helt op til 1/8000 s, når der bruges flashenheder, der understøtter automatisk FP højhastighedssynkronisering.

[ 1/200 s (Auto FP) ]

[ 1/200 s ]

Flashsynkroniseringshastighed indstillet til den valgte værdi, som kan være fra 1/200 til 1/60 s .

[ 1/160 s ]

[ 1/125 s ]

[ 1/100 s ]

[ 1/80 s ]

[ 1/60 s ]

Auto FP High-Speed Sync

Afhængigt af lukkerhastigheden kan der forekomme vandrette linjer på billeder taget med automatisk FP højhastighedssynkronisering, når [ 1/250 s (Auto FP) ] eller [ 1/200 s (Auto FP) ] er valgt. Denne effekt kan afbødes ved:

  • at vælge en langsommere lukkertid eller

  • justering af blitzeffekt.

Auto FP High-Speed Sync

Auto FP højhastighedssynkronisering gør det muligt at bruge blitzen ved lukkerhastigheder helt op til 1/8000 s. Når [ 1/250 s (Auto FP) ] eller [ 1/200 s (Auto FP) ] er valgt, aktiverer kameraet automatisk automatisk FP højhastighedssynkronisering ved lukkerhastigheder, der er hurtigere end flashsynkroniseringshastigheden. Dette gør det muligt at vælge den maksimale blændeåbning for reduceret dybdeskarphed, selv når motivet er modlys i stærkt sollys.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video