Vælg de elementer, der er angivet i i -menuen, der vises, når der trykkes på i -knappen i videotilstand.

  • Fremhæv en position i menuen i, tryk på J , og vælg det ønskede punkt.

  • Følgende punkter kan tildeles i menuen.

Mulighed

0

n

[ Optagelsesmenubank ]

Optagelsesmenubank

j

[ Vælg brugerdefinerede indstillinger bank ]

Brugerdefinerede indstillinger Bank

J

[ Vælg billedområde ]

Indstillinger for videobilledområde

G

[ Billedstørrelse/billedhastighed ]

Indstillinger for videorammestørrelse og -hastighed

N

[ Destination ]

Bestemmelsessted

E

[ Eksponeringskompensation ]

Eksponeringskompensation

9

[ ISO-følsomhedsindstillinger ]

ISO-følsomhed

m

[ Hvidbalance ]

Hvidbalance

h

[ Indstil billedkontrol ]

Billedkontrol

6

[ HLG kvalitet ]

HLG kvalitet

y

[ Aktiv D-Lighting ]

Aktiv D-Lighting

w

[ Måling ]

Måling

s

[ Fokustilstand ]

Fokustilstand

7

[ AF-områdetilstand/emne. detektion ]

AF-områdetilstand

u

[ Vibrationsreduktion ]

Vibrationsreduktion

4

[ Elektronisk VR ]

Elektronisk VR

H

[ Mikrofonfølsomhed ]

Mikrofonfølsomhed

5

[ Dæmper ]

Dæmper

6

[ Frekvensrespons ]

Frekvensrespons

7

[ Reduktion af vindstøj ]

Vindstøjsreduktion

8

[ Lydstyrke for hovedtelefoner ]

Lydstyrke for hovedtelefoner

L

[ Lydløs tilstand ]

Lydløs

w

[ Brugerdefinerede kontroller ]

g2: Brugerdefinerede kontroller

W

[ Fokus topper ]

a13: Fokus peaking

9

[ Zebra mønster ]

g11: Zebramønster

3

[ Skærmens/søgerens lysstyrke ]

Skærmlysstyrke , søgerlysstyrke

u

[ Flytilstand ]

Flytilstand

8

[ Multivælger strømblænde ]

Multi-vælger Power Aperture

9

[ Multivælger eksponeringskomp. ]

Multivælger eksponeringskomp.

v

[ Varme displayfarver ]

d11: Varme displayfarver

9

[ Se video info ]

Se videoinfo

Multi-vælger Power Aperture

Vælg, om multivælgeren kan bruges til strømblænde. Når [ Aktiver ] er valgt, udvides blænden ved at holde 1 nede. Holdes 3 indsnævres blænden.

Multivælger eksponeringskomp.

Vælg, om multivælgeren kan bruges til at justere eksponeringskompensation. Ved at vælge [ Enable ] kan eksponeringskompensation indstilles ved at trykke på 1 eller 3 .

Se videoinfo

Se indstillinger for videooptagelse. Denne indstilling kan bruges til at se, men ikke til at ændre den valgte indstilling.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video