Det maksimale antal billeder, der kan tages i en enkelt serie i kontinuerlig udløsertilstande, kan indstilles til "∞" (ingen grænse) eller til en hvilken som helst værdi mellem 1 og 200.

  • Bemærk, at uanset den valgte indstilling er der ingen grænse for antallet af billeder, der kan tages i en enkelt serie, når en lukkerhastighed på 1 s eller langsommere er valgt i tilstanden S eller M .

Hukommelsesbufferen

Brugerdefineret indstilling d2 [ Maksimalt antal billeder pr. serie ] bruges til at vælge antallet af billeder, der kan tages i en enkelt serie. Antallet af billeder, der kan tages, før hukommelsesbufferen fyldes, og optagelsen går langsommere, varierer med billedkvalitet og andre indstillinger. Når bufferen er fuld, viser kameraet " r000 ", og billedfremføringshastigheden falder.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video