Når fokuspunkt er aktiveret i manuel fokustilstand, vises objekter, der er i fokus, med farvede konturer på displayet. Du kan vælge farven.

Focus Peaking Display

Vælg [ ON ] for at aktivere fokus peaking.

Fokus spidsfølsomhed

Vælg fokusspidsfølsomhed fra [ 3 (høj følsomhed) ], [ 2 (standard) ] og [ 1 (lav følsomhed) ]. Jo højere værdi, jo større dybde vil der blive vist som værende i fokus.

Focus Peaking Highlight Color

Vælg den fremhævede farve.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video