Vælg den langsomste tilgængelige lukkerhastighed med en blitz i tilstanden P eller A .

Uanset indstillingen valgt for brugerdefineret indstilling e2 [ Blitzlukkerhastighed ], kan lukkerhastigheder være så langsomme som 30 sek. i tilstande S og M eller ved flashindstillinger for langsom synkronisering, langsom bageste gardinsynkronisering eller rødøjereduktion med langsom synkronisere.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video