Hvis [ ON ] er valgt, når kameraet bruges med en valgfri flashenhed, der understøtter Nikon Creative Lighting-systemet, vil et tryk på en kontrol, som [ Preview ] er blevet tildelt ved hjælp af brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ] udsende en modellering blitz.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video