Vælg billedfremføringshastigheden for kontinuerlig højhastigheds- og kontinuerlig lavhastighedstilstand.

Mulighed

Beskrivelse

[ Kontinuerlig højhastighed ]

Vælg billedhastigheden for kontinuerlig højhastighedsudløsertilstand fra valgmuligheder fra [ 20 fps ] til [ 10 fps ].

[ Kontinuerlig lav hastighed ]

Vælg billedhastigheden for kontinuerlig udløsertilstand med lav hastighed fra valgmuligheder fra [ 10 fps ] til [ 1 fps ].

  • Den faktiske billedhastighed, når [ 8 fps ] er valgt, er 7,5 fps.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video