Vælg blandt visningsmulighederne for fokuspunkt nedenfor.

Manuel fokustilstand

Mulighed

Beskrivelse

[ TIL ]

Fokuspunktet vises til enhver tid i manuel fokustilstand.

[ OFF ]

Fokuspunktet vises kun under valg af fokuspunkt.

Dynamic-Area AF Assist

Vælg, om både det valgte fokuspunkt og de omgivende fokuspunkter skal vises i dynamisk område AF-tilstand.

Mulighed

Beskrivelse

[ TIL ]

Vis både det valgte fokuspunkt og omgivende fokuspunkter.

[ OFF ]

Vis kun det valgte fokuspunkt.

[ ON ] ([ Dynamisk område AF (M) ])

[ OFF ]

AF-C In-Focus Display

Vælg, om fokuspunktet skifter farve, når motivet er i fokus i fokustilstand AF-C .

Mulighed

Beskrivelse

[ TIL ]

Fokuspunktet vises med grønt, når kameraet vurderer, at motivet er i fokus.

[ OFF ]

Det aktive fokuspunkt vises i rødt eller gult til enhver tid, uanset om kameraet er i fokus eller ej.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video