Vælg, om det fokuspunkt, der er valgt af kameraet, fortsætter i brug, efter du har ændret AF-områdetilstande ved hjælp af en kontrol, hvortil [ AF- områdetilstand ], [ AF-områdetilstand + AF-ON ], [ Genkald optagefunktioner ] eller [ Genkald optagefunktioner (hold) ] er blevet tildelt via brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ]. Dette gælder kun, hvis du ændrer AF-områdetilstande, mens du fokuserer med udløserknappen halvt nede.

Mulighed

Beskrivelse

[ Auto ]

Det fokuspunkt, som kameraet sidst valgte, før du skiftede AF-områdetilstande, forbliver i kraft.

[ Fra ]

Det fokuspunkt, som brugeren sidst har valgt, gendannes.

  • Vedvarende fokuspunkt gælder, hvis du skifter fra en AF-områdetilstand, såsom [ Auto-område AF ], hvor fokuspunktet vælges automatisk, til en tilstand, hvor fokuspunktet vælges manuelt.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video