Indstillingerne, der påvirkes, når bracketing er aktiveret i tilstand M , og [ OFF ] er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ] i fotooptagelsesmenuen bestemmes af de valgmuligheder, der er valgt for [ Auto-bracketing ] > [ Auto bracketing-indstil. ] i fotooptagelsesmenuen og indstillingen valgt for brugerdefineret indstilling e6 [ Auto bracketing (tilstand M) ].

Brugerdefineret indstilling e6
[ Auto bracketing (tilstand M) ]

Menu til fotooptagelse
[ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ]

AE & flash bracketing

AE bracketing

F

[ Blitz/hastighed ]

Lukkertid og blitzniveau

Lukketid

G

[ Flash/hastighed/blænde ]

Lukkerhastighed, blænde og blitzniveau

Lukkertid og blænde

H

[ Flash/blænde ]

Blænde- og blitzniveau

Blænde

9

[ Flash/ISO følsomhed ]

ISO-følsomhed og blitzniveau

ISO-følsomhed

I

[ Kun flash ]

Flash niveau

  • Når [ TIL ] er valgt for [Indstillinger for ISO-følsomhed ] > [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ] i fotooptagelsesmenuen, vil kameraet variere flashniveau og/eller ISO-følsomhed i henhold til [ Flash/ISO-følsomhed ], uanset den valgte indstilling for brugerdefineret indstilling e6 [ Auto bracketing (tilstand M) ].

Flash bracketing

Flashbracketing udføres kun med i-TTL eller q A (automatisk blænde) flashstyring.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video