Vælg, om eksponeringsindikatoren skal vises med negative værdier til venstre og positive værdier til højre, eller med positive værdier til venstre og negative værdier til højre.

Mulighed

Beskrivelse

V

Indikatoren vises med positive værdier til venstre og negative værdier til højre.

W

Indikatoren vises med negative værdier til venstre og positive værdier til højre.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video