Begränsa valet av fokusläge till ett enda fokusläge. Om ett annat alternativ än [ Inga begränsningar ] är valt, ändras inte fokusläget genom att vrida på huvudkommandoratten samtidigt som du håller ned fokuslägesknappen.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video