Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Nowa pozycja menu: „Automatyczne przechwytywanie”

[ Automatyczne przechwytywanie ] dodano pozycje do menu fotografowania i nagrywania wideo. Elementy te służą do automatycznego wykonywania zdjęć seryjnych lub nagrywania wideo, gdy aparat wykryje, że obiekt spełnia określone warunki, na przykład znajduje się w kadrze, znajduje się w określonym zakresie odległości i porusza się w określonym kierunku. Mogą nawet pomóc fotografom w automatycznym robieniu zdjęć i nagrywaniu filmów bez ich obecności.

Opcja Opis
[ Początek ] Wyświetl ustawienia automatycznego przechwytywania i dostosuj kryteria automatycznego przechwytywania. Po przejrzeniu wybranych kryteriów w oknie dialogowym potwierdzenia ustawień i ustaleniu, czy będą się zachowywać zgodnie z przewidywaniami, naciśnij przycisk nagrywania wideo, aby rozpocząć automatyczne przechwytywanie.
[ Wybierz ustawienie użytkownika ]
 • Kryteria automatycznego przechwytywania można zapisać w ustawieniach użytkownika od [ Ustawienie użytkownika 1 ] do [ Ustawienie użytkownika 5 ]. Wyróżnienie ustawienia wstępnego i naciśnięcie 2 powoduje wyświetlenie menu, w którym można zmienić nazwę ustawienia wstępnego i wyświetlić ustawienia lub skopiować je do innego ustawienia wstępnego.
  • [ Wyświetl ustawienia ]: Wyświetl ustawienia wybranego ustawienia wstępnego.
  • [ Zmień nazwę ]: Zmień nazwę ustawienia wstępnego. Nazwy ustawień wstępnych mogą mieć maksymalnie 19 znaków.
  • [ Kopiuj ]: wyróżnij miejsce docelowe i naciśnij J , aby skopiować ustawienia do wybranego ustawienia wstępnego.
 • Aby natychmiast rozpocząć automatyczne przechwytywanie przy użyciu kryteriów z wcześniej zapisanego ustawienia wstępnego, wybierz ustawienie wstępne, a następnie wybierz opcję [ Start ].

Ekran ustawień automatycznego przechwytywania

Ekran ustawień automatycznego przechwytywania można wyświetlić, wybierając opcję [ Start ] dla opcji [ Automatyczne przechwytywanie ] w menu fotografowania lub nagrywania wideo. Wyróżnij elementy i naciśnij J , aby wyświetlić opcje dla wybranego elementu.

 1. [ Kryteria przechwytywania ]
 2. [ Zaawansowane: Ruch ]
 3. [ Zaawansowane: wykrywanie obiektu ]
 1. [ Zaawansowane: Odległość ]
 2. [ Obszar docelowy ]
 3. [ Opcje czasu ]
Opcja Opis
[ Kryteria przechwytywania ]
 • Dostosuj kryteria automatycznego przechwytywania.

  • [ Ruch ]: Wybierz ( M ) tę opcję, aby uwzględnić kierunek poruszania się obiektu jako jedno z kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby rozpocząć fotografowanie z automatycznym przechwytywaniem.
  • [ Wykrywanie obiektu ]: Wybierz ( M ) tę opcję, aby uwzględnić wykrywanie obiektu jako jedno z kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby rozpocząć fotografowanie z automatycznym przechwytywaniem.
  • [ Odległość ]: Jeśli wybrana zostanie ta opcja ( M ), fotografowanie będzie kontynuowane, dopóki obiekt znajdzie się w określonym zakresie odległości.
 • Automatyczne przechwytywanie zostanie uruchomione tylko wtedy, gdy zostaną spełnione wszystkie wybrane kryteria.
[ Zaawansowane: Ruch ] Ta opcja zostanie zastosowana tylko po wybraniu opcji [ Ruch ] ( M ) w opcji [ Kryteria przechwytywania ]. Służy do wybierania kierunku ruchu, rozmiaru i prędkości obiektów, co spowoduje uruchomienie automatycznego przechwytywania ( 0 „Kryteria przechwytywania” > „Ruch” ).
[ Zaawansowane: wykrywanie obiektu ] Ta opcja zostanie zastosowana tylko wtedy, gdy wybrane zostanie [ Wykrywanie obiektu ] ( M ) dla [ Kryteria przechwytywania ]. Służy do wybierania rodzaju i rozmiaru obiektów, które uruchomią automatyczne przechwytywanie ( 0 „Kryteria przechwytywania” > „Wykrywanie obiektu” ).
[ Zaawansowane: Odległość ] Ta opcja zostanie zastosowana tylko wtedy, gdy w opcji [ Kryteria przechwytywania ] wybrano opcję [ Odległość ] ( M ). Służy do wyboru zakresu odległości, w jakim obecność obiektu uruchomi automatyczne przechwytywanie ( 0 „Kryteria przechwytywania” > „Odległość” ). Fotografowanie będzie kontynuowane, dopóki obiekt znajdzie się w określonym zakresie odległości.
[ Obszar docelowy ] Wybierz punkty ostrości używane do wykrywania obiektów, gdy dla trybu pola AF wybrano opcję [ Automatyczny AF ]. Automatyczne robienie zdjęć zostanie uruchomione, jeśli w którymkolwiek z wybranych punktów ostrości zostanie wykryty obiekt spełniający warunki wyzwalania. Wyboru obszaru docelowego można używać do wyłączania punktów ostrości w obszarach kadru, które są blokowane przez przeszkody lub w inny sposób mogą być ignorowane na potrzeby wykrywania obiektu, co zapewnia bardziej niezawodne wykrywanie żądanego obiektu.
[ Opcje czasu ]

Wybierz wartości dla [ Wybór czasu nagrywania ] i [ Czekaj po zrobieniu zdjęcia ].

 • [ Wybór czasu nagrywania ]: Wybierz, jak długo aparat będzie nagrywał po uruchomieniu automatycznego przechwytywania. Fotografowanie będzie kontynuowane przez wybrany czas, nawet jeśli warunki wyzwalania nie są już spełnione.
  • W zależności od ustawień aparatu fotografowanie może zakończyć się przed upływem wybranego czasu.
 • [ Czekaj po zrobieniu zdjęcia ]: wybierz minimalny czas oczekiwania aparatu po serii zdjęć. Po zakończeniu serii fotografowanie zostanie wstrzymane na wybrany czas, nawet jeśli zostaną spełnione warunki wyzwalania.

Robienie zdjęć przy użyciu funkcji automatycznego przechwytywania

Przed strzelaniem

 • Aby zapobiec utracie mocy podczas fotografowania, zalecamy użycie jednego z następujących źródeł zasilania:

  • W pełni naładowany akumulator
  • Opcjonalny zasilacz sieciowy do ładowania EH‑7P
  • Opcjonalny zasilacz sieciowy EH‑8P z kablem USB UC‑E25 (ze złączami typu C na obu końcach)
  • Opcjonalne złącze zasilania EP‑5B z zasilaczem sieciowym EH‑5d, EH‑5c lub EH‑5b
 • W trybie zdjęć dostępne są tylko obszary obrazu [ FX (36×24) ] i [ DX (24×16) ]. Automatycznego przechwytywania nie można używać, gdy wybrane jest [ 1:1 (24×24) ] lub [ 16:9 (36×20) ].
 1. Zamontuj aparat na statywie lub podejmij inne kroki, aby utrzymać go stabilnie.

  Po wykadrowaniu ujęcia zamocuj aparat na miejscu.

  Kadrowanie ujęcia

  Zalecamy wybranie szerszego kąta niż zwykle, dopóki nie przyzwyczaisz się do automatycznego przechwytywania.

 2. Wybierz żądany tryb (zdjęcie lub wideo) za pomocą selektora zdjęć/wideo.

 3. Jeśli używasz automatycznego robienia zdjęć, wybierz tryb ciągłego wyzwalania migawki: [ Seryjne szybkie ], [ Seryjne wolne ], [ C30 ], [ C60 ] lub [ C120 ].

  • Jeśli do nagrywania filmów używasz funkcji automatycznego przechwytywania, przejdź do kroku 4.
  • Jeśli wybrany zostanie tryb pojedynczych zdjęć lub tryb samowyzwalacza, po rozpoczęciu automatycznego robienia zdjęć aparat tymczasowo przełączy się w tryb zdjęć seryjnych z dużą szybkością.

  • Jeśli wybrałeś tryb ciągłej niskiej lub ciągłej dużej szybkości, przed kontynuowaniem wybierz szybkość odtwarzania klatek.
 4. Ustaw punkt ostrości.

  Wybierz tryb pola AF i umieść punkt ostrości w obszarze kadru, w którym spodziewasz się pojawić obiekt.

  • Jeśli autofokus jest włączony, aparat tymczasowo przełączy się w tryb ustawiania ostrości AF-C podczas automatycznego robienia zdjęć.
  • Jeśli w trybie pola AF wybrano opcję [ Automatyczny wybór pola AF ], rzeczywista liczba klatek na sekundę spadnie do 15 kl./s, gdy w ciągłym trybie dużej szybkości zostanie wybrana prędkość przewijania 20 kl./s.
  • W przypadku ręcznego ustawiania ostrości przesuń przełącznik trybu ostrości obiektywu w położenie [ M ] i wyreguluj ostrość ręcznie. Ręczne ustawianie ostrości jest dostępne tylko w przypadku obiektywów wyposażonych w przełącznik trybu ustawiania ostrości.
 5. Wyróżnij opcję [ Automatyczne robienie zdjęć ] w menu fotografowania lub nagrywania wideo i naciśnij 2 .

 6. Wybierz opcję [ Wybierz ustawienie użytkownika ], następnie wyróżnij docelowe ustawienie wstępne dla ustawień automatycznego przechwytywania i naciśnij J

  Wybierz miejsce docelowe spośród ustawień wstępnych [ Ustawienie użytkownika 1 ] do [ Ustawienie użytkownika 5 ].

 7. Wyróżnij opcję [ Start ] i naciśnij J

  Wyświetlone zostaną ustawienia automatycznego przechwytywania.

 8. Wyróżnij opcję [ Kryteria robienia zdjęć ] i naciśnij J

  • Dostosuj kryteria automatycznego przechwytywania. Wyróżnij opcje i naciśnij J , aby wybrać ( M ) lub cofnąć wybór ( U ).
  • Naciśnij X , aby zapisać zmiany i powrócić do ekranu ustawień automatycznego przechwytywania.
 9. Dostosuj ustawienia dla każdego z kryteriów wybranych w opcji [ Kryteria przechwytywania ].

  • Aby uzyskać informacje na temat kryteriów dostępnych, gdy włączona jest funkcja [ Ruch ] ( M ), zobacz „ Kryteria przechwytywania ” > „ Ruch ” ( 0 „Kryteria przechwytywania” > „Ruch” ).
  • Aby uzyskać informacje na temat kryteriów dostępnych, gdy włączona jest opcja [ Wykrywanie obiektu ] ( M ), zobacz „ Kryteria przechwytywania ” > „ Wykrywanie obiektu ” ( 0 „Kryteria przechwytywania” > „Wykrywanie obiektu” ).
  • Aby uzyskać informacje na temat kryteriów dostępnych, gdy włączona jest opcja [ Odległość ] ( M ), zobacz „ Kryteria przechwytywania ” > „ Odległość ” ( 0 „Kryteria przechwytywania” > „Odległość” ).
  • Chociaż można używać wielu [ Kryteriów przechwytywania ], zalecamy włączenie ( M ) tylko jednego kryterium na raz, dopóki nie przyzwyczaisz się do automatycznego przechwytywania.
 10. Wyróżnij opcję [ Obszar docelowy ] i naciśnij J

  • Wybierz punkty ostrości używane do wykrywania obiektów, gdy dla trybu pola AF wybrano opcję [ Automatyczny AF ]. Wybór obszaru docelowego nie jest dostępny w innych trybach pola AF. Jeśli wybrany zostanie inny tryb, przejdź do kroku 11.
  • Wyboru obszaru docelowego można używać do wyłączania punktów ostrości w obszarach kadru, które są blokowane przez przeszkody lub w inny sposób mogą być ignorowane na potrzeby wykrywania obiektu, co zapewnia bardziej niezawodne wykrywanie żądanego obiektu.
  • Naciśnij J , aby zapobiec używaniu punktów ostrości do wykrywania obiektów (wyłączone punkty ostrości są wyświetlane na czerwono). Naciśnij ponownie J , aby usunąć (ponownie włączyć) punkt ostrości.
  • Naciśnij X , aby włączyć wszystkie punkty ostrości.
  • Naciśnij W ( Q ), aby wyłączyć wszystkie punkty ostrości.
  • Punkty ostrości można włączać i wyłączać po dziewięć na raz (w siatkach 3 × 3), dotykając monitora.
  • Naciśnij i , aby zapisać zmiany i powrócić do ekranu ustawień automatycznego przechwytywania.

  Wyłączone punkty ostrości

  Obiekty spełniające [ kryteria robienia zdjęć ] zostaną wykryte tylko w pobliżu wybranych punktów ostrości. Na przykład aparat będzie ignorować ruch w wyłączonych punktach ostrości, nawet jeśli włączona jest opcja [ Ruch ] ( M ).

 11. Wyróżnij opcję [ Opcje synchronizacji ] i naciśnij J

  • Użyj opcji [ Wybór czasu nagrywania ], aby wybrać długość każdej pojedynczej serii lub nagrania wideo; opcje obejmują [ OFF ] (bez limitu) i wartości od 1 sekundy do 30 minut. Jeśli zostanie wybrana opcja inna niż [ WYŁĄCZ ], fotografowanie będzie kontynuowane przez wybrany czas, nawet jeśli warunki wyzwalania nie będą już spełnione.
  • Minimalny czas oczekiwania aparatu przed ponownym rozpoczęciem fotografowania można wybrać za pomocą opcji [ Czekaj po zrobieniu zdjęcia ], która oferuje wybór wartości od 0 sekund do 30 minut.
  • Naciśnij J , aby zapisać zmiany i powrócić do ekranu ustawień automatycznego robienia zdjęć.
 12. Naciśnij przycisk i .

  • Wyświetlone zostanie okno dialogowe potwierdzenia ustawień.
  • Aktualnie wybrane ( M ) [ kryteria przechwytywania ] są wymienione w lewym górnym rogu okna dialogowego.

 13. Sprawdź, czy aparat może wykrywać obiekty według wybranych kryteriów.

  • Obiekty wykryte przez aparat są oznaczone zielonymi polami w oknie dialogowym potwierdzenia ustawień.
  • Punkt ostrości można wybrać, jeśli dla trybu pola AF wybrano opcję inną niż [ Automatyczny wybór pola AF ].
  • Jeśli wybierzesz opcję [ Szeroki AF (C1) ] lub [ Szeroki AF (C2) ] dla trybu pola AF, możesz wybrać rozmiar pola ostrości, przytrzymując przycisk trybu ostrości i naciskając 1 , 3 , 4 lub 2 .
  • Tryb pola AF można wybrać w oknie dialogowym potwierdzenia ustawień, naciskając przycisk trybu ostrości i obracając pomocnicze pokrętło sterujące.
  • Jeśli zielone pola nie są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami, naciśnij przycisk i i powtarzaj kroki 9 i 10, aż do uzyskania żądanych wyników.

 14. Rozpocznij automatyczne przechwytywanie.

  • Aby rozpocząć automatyczne przechwytywanie, naciśnij przycisk nagrywania wideo w oknie dialogowym potwierdzenia ustawień.
  • Fotografowanie rozpocznie się po wykryciu obiektu spełniającego wybrane kryteria i będzie kontynuowane po spełnieniu kryteriów.
  • Automatyczne przechwytywanie zostanie uruchomione tylko wtedy, gdy zostaną spełnione wszystkie opcje wybrane w [ Kryteria przechwytywania ].
  • Wyświetlacz fotografowania wyłączy się, aby oszczędzać energię, jeśli przez około trzy minuty nie zostaną wykonane żadne czynności, ale automatyczne robienie zdjęć pozostanie aktywne. Wyświetlacz można ponownie włączyć, naciskając przycisk DISP lub naciskając spust migawki do połowy.

Ekran trybu gotowości automatycznego przechwytywania

 • Na panelu sterowania wyświetli się „ A-CAP ”.

 • Ikona X będzie migać na ekranie fotografowania.

Przechwytywanie przed wydaniem

Ustawienia wybrane dla ustawienia niestandardowego d3 [ Opcje przechwytywania przed wydaniem ] mają zastosowanie, gdy jako tryb wyzwalania migawki wybrano [ C30 ], [ C60 ] lub [ C120 ].

Tryb cichy

Tryb cichy można włączyć, wybierając opcję [ WŁ. ] dla opcji [ Tryb cichy ] w menu ustawień.

Kryteria przechwytywania ” > „ Ruch

Ta opcja służy do wybierania kierunku ruchu, rozmiaru i prędkości obiektów, które będą wyzwalać automatyczne przechwytywanie.

 1. Wyróżnij opcję [ Zaawansowane: Ruch ] na ekranie ustawień automatycznego robienia zdjęć i naciśnij J

  Wyświetlone zostaną kryteria ruchu.

 2. Naciśnij przycisk W ( Q ) i wybierz wskazówki.

  • Wyświetlone zostaną kryteria kierunku.
  • Wyróżnij wskazówki i naciśnij J , aby wybrać ( M ) lub cofnąć wybór ( U ).
  • Naciśnij X , aby zapisać zmiany i powrócić do ekranu ustawień ruchu.

 3. Obracaj głównym pokrętłem sterowania, aby wybrać prędkość obiektu.

  Obracaj głównym pokrętłem sterowania, aby wybrać [ Prędkość ] od [ 1 ] do [ 5 ]. Wybierz wyższe wartości, aby ograniczyć wykrywanie obiektów do szybciej poruszających się obiektów, niższe wartości, aby uwzględnić obiekty poruszające się z mniejszą prędkością.

  Rozmiar i prędkość

  • Obiekty spełniające kryteria [ Rozmiar obiektu ] i [ Prędkość ] są oznaczone zielonymi polami na ekranie ustawień ruchu.
  • [ Prędkość ] jest mierzona jako czas potrzebny obiektowi na przekroczenie kadru w poziomie. Przybliżony czas dla każdej wartości podano poniżej. Obiekty poruszające się zbyt szybko mogą nie zostać wykryte.

   • [ 1 ]: Około 5 s lub mniej
   • [ 2 ]: Około 4 s lub mniej
   • [ 3 ]: Około 3 s lub mniej
   • [ 4 ]: Około 2 s lub mniej
   • [ 5 ]: Około 1 s lub mniej
  • Wybranie opcji [ 1 ] zarówno dla opcji [ Rozmiar obiektu ], jak i [ Prędkość ] ułatwia aparatowi wykrywanie obiektów o różnych rozmiarach poruszających się z różnymi prędkościami. Zalecamy zacząć od niskich wartości, a następnie stopniowo je zwiększać, sprawdzając wyświetlanie zielonych pól na ekranie ustawień ruchu lub wykonując zdjęcia testowe, aż wykrywanie obiektu będzie działać zgodnie z oczekiwaniami.
 4. Obracaj pomocniczym pokrętłem sterowania, aby wybrać rozmiar obiektu.

  Obracaj pomocniczym pokrętłem sterowania, aby wybrać opcję [ Rozmiar obiektu ] z zakresu od [ 1 ] do [ 5 ]. Wybierz niższe wartości, aby uwzględnić mniejsze obiekty, lub wyższe wartości, aby ograniczyć wykrywanie obiektów do większych obiektów.

  Opcje rozmiaru

  • Obiekty spełniające kryteria [ Rozmiar obiektu ] i [ Prędkość ] są oznaczone zielonymi polami na ekranie ustawień ruchu.
  • Widoczny rozmiar obiektu (mierzony w punktach ostrości) dla każdej opcji [ Rozmiar obiektu ] jest podany poniżej.

   • [ 1 ]: 4 punkty ostrości lub więcej
   • [ 2 ]: 8 punktów ostrości lub więcej
   • [ 3 ]: 14 punktów ostrości lub więcej
   • [ 4 ]: 24 punkty ostrości lub więcej
   • [ 5 ]: 34 punkty ostrości lub więcej

   Obiekt wykryty w 14 punktach ostrości

 5. Naciśnij przycisk i .

  Aparat zapisze zmiany i powróci do ekranu ustawień automatycznego robienia zdjęć.

Kryteria przechwytywania ” > „ Wykrywanie obiektu

Ta opcja służy do wybierania typów i rozmiarów obiektów, które uruchamiają automatyczne przechwytywanie.

 1. Wyróżnij opcję [ Zaawansowane: wykrywanie obiektu ] na ekranie ustawień automatycznego robienia zdjęć i naciśnij J

  Wyświetlone zostaną kryteria wykrywania obiektu.

 2. Naciśnij przycisk W ( Q ) i wybierz żądany typ tematu.

  • Masz do wyboru samochody, ludzi, zwierzęta, pojazdy i samoloty.
  • Naciśnij J , aby zapisać zmiany i powrócić do ekranu wykrywania obiektu.

 3. Obracaj głównym pokrętłem sterowania, aby wybrać rozmiar obiektu.

  Wybierz opcję [ Rozmiar obiektu ] spośród wartości od [ 1 ] do [ 5 ]. Wybierz niższe wartości, aby uwzględnić mniejsze obiekty, lub wyższe wartości, aby ograniczyć wykrywanie obiektów do większych obiektów.

  Opcje rozmiaru

  • Obiekty spełniające kryterium [ Rozmiar obiektu ] są oznaczone zielonymi polami na ekranie wykrywania obiektu.
  • Pozorny rozmiar obiektu (jako procent kąta widzenia) dla każdego ustawienia jest podany poniżej.

   • [ 1 ]: 2,5% lub więcej
   • [ 2 ]: 5% lub więcej
   • [ 3 ]: 10% lub więcej
   • [ 4 ]: 15% lub więcej
   • [ 5 ]: 20% lub więcej

   Obiekt wykryty w rozmiarze 20%

  • Opcja [ Rozmiar obiektu ] ustawiona na [ 1 ] ułatwia aparatowi wykrywanie obiektów o różnych rozmiarach. Zalecamy zacząć od niskiej wartości, a następnie stopniowo ją zwiększać, sprawdzając wyświetlanie zielonych pól na ekranie wykrywania obiektu lub wykonując zdjęcia testowe, aż wykrywanie obiektu będzie działać zgodnie z oczekiwaniami.
 4. Naciśnij przycisk i .

  Aparat zapisze zmiany i powróci do ekranu ustawień automatycznego robienia zdjęć.

Uwaga: wykrywanie obiektu

Jeśli wybrane jest ustawienie „automatyczne” lub „ludzie”, automatyczne robienie zdjęć rozpocznie się po wykryciu portretowanych osób, niezależnie od tego, czy są one zwrócone twarzą w stronę aparatu, czy nie.

Kryteria przechwytywania ” > „ Odległość

Wybierz maksymalną i minimalną odległość, przy której aparat będzie wykrywał obiekty w celu automatycznego wykonania zdjęcia. Fotografowanie w trybie automatycznego przechwytywania będzie kontynuowane, dopóki obiekt znajdzie się w określonym zakresie odległości.

„Zaawansowane: Dystans”

Z funkcji [ Zaawansowane: Odległość ] można korzystać, gdy podłączony jest obiektyw NIKKOR Z. Może nie działać z innymi obiektywami.

 1. Wyróżnij opcję [ Zaawansowane: Odległość ] na ekranie ustawień automatycznego wykonywania zdjęć i naciśnij J

  • Wyświetlone zostaną kryteria odległości.
  • Cel punktu ostrości pojawi się na ekranie kryteriów odległości.

  Cel punktu skupienia

 2. Wybierz najbliższą i najdalszą odległość, z której aparat będzie wykrywał obiekty w celu automatycznego wykonania zdjęcia.

  • Umieść cel nad obiektem w najbliższej odległości w celu automatycznego wykrycia obiektu i naciśnij przycisk AF-ON , aby ustawić minimalną odległość, która pojawi się na wyświetlaczu jako [ Blisko ]. Minimalną odległość można precyzyjnie dostosować, obracając główne pokrętło sterowania.

  • Umieść cel nad obiektem znajdującym się w najdalszej odległości w celu automatycznego wykrycia obiektu i naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić maksymalną odległość, która pojawi się na wyświetlaczu jako [ Daleko ]. Maksymalną odległość można precyzyjnie dostosować, obracając pomocnicze pokrętło sterujące.

   Dostosowywanie odległości dla „blisko” i „daleko”

   Dokładna regulacja jest dostępna wyłącznie w przypadku obiektywów z mocowaniem Z Nikon , ale nie w przypadku obiektywu NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct.

   Wyświetlacze „blisko” i „daleko”.

   Odległości dla opcji [ Blisko ] i [ Daleko ] są wyświetlane wyłącznie w metrach. Nie będą one wyświetlane w stopach, nawet jeśli w menu ustawień wybrano opcję [ Stopy (ft) ] dla [ Jednostki odległości ].

 3. Naciśnij przycisk i .

  Aparat zapisze zmiany i powróci do ekranu ustawień automatycznego robienia zdjęć.

Wstrzymywanie i kończenie automatycznego przechwytywania

 • Aby wstrzymać automatyczne przechwytywanie i powrócić do okna dialogowego potwierdzenia ustawień, naciśnij przycisk nagrywania wideo. Automatyczne przechwytywanie można wznowić, naciskając ponownie przycisk.
 • Aby zakończyć automatyczne robienie zdjęć i przejść do ekranu fotografowania, naciśnij przycisk O ( Q ).

Przestrogi: automatyczne przechwytywanie

 • W trybie gotowości do automatycznego wykonywania zdjęć aparat ustawia ostrość w sposób opisany poniżej.
  • [ Kryteria robienia zdjęć ] > [ Odległość ] włączone ( M ): Aparat ustawia ostrość na odległość wybraną dla [ Daleko ].
  • [ Kryteria robienia zdjęć ] > [ Odległość ] wyłączone ( U ): Aparat ustawia ostrość na odległość obowiązującą w momencie rozpoczęcia automatycznego robienia zdjęć.
 • Aparat może nie wykryć obiektów w [ Obszar docelowy ], jeśli w kadrze znajduje się wiele obiektów.
 • Padający deszcz i śnieg mogą zakłócać wykrywanie obiektów. Automatyczne przechwytywanie może zostać wywołane przez padający śnieg, mgłę lub inne zjawiska pogodowe.
 • Automatyczne przechwytywanie może zakończyć się automatycznie, aby zapobiec przegrzaniu aparatu, gdy temperatura otoczenia jest wysoka lub aparat był używany do robienia zdjęć przez dłuższy czas.

Podczas automatycznego przechwytywania

Wszystkie elementy sterujące inne niż przyciski DISP , nagrywania wideo i O ( Q ) są wyłączone podczas fotografowania z funkcją automatycznego przechwytywania. Zakończ automatyczne przechwytywanie przed próbą dostosowania ustawień aparatu.

Automatyczne przechwytywanie: ograniczenia

Automatycznego przechwytywania nie można łączyć z niektórymi funkcjami aparatu, takimi jak:

 • długie czasy ekspozycji („Bulb” lub „Time”),
 • samowyzwalacz,
 • nawiasy,
 • wielokrotne ekspozycje,
 • nakładka HDR,
 • fotografia interwalometrowa,
 • nagrywanie filmów poklatkowych,
 • przesunięcie ostrości
 • fotografowanie z przesunięciem pikseli i
 • elektroniczna wirtualna rzeczywistość.