Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Kompatybilne lampy błyskowe

Kreatywny system oświetlenia Nikon ( CLS )

Zaawansowany kreatywny system oświetlenia ( CLS ) firmy Nikon obsługuje szereg funkcji dzięki ulepszonej komunikacji między aparatem a zgodnymi lampami błyskowymi.

Funkcje dostępne z lampami błyskowymi zgodnymi z CLS

Jednostka błyskowa 0
SB-5000 SB-5000
SB‑910/SB‑900/SB‑800 Lampy SB-910 , SB-900 i SB-800
SB-700 SB-700
SB-600 SB-600
SB-500 SB-500
SB-R200 Lampa SB-R200
SB-400 SB-400
SB-300 SB-300
SU-800 Bezprzewodowy sterownik lampy błyskowej SU-800

SB-5000

Obsługiwane funkcje
Samodzielny
i-TTL Zrównoważony błysk wypełniający i-TTL 4 1
Standardowy błysk wypełniający i-TTL 4 2
q A Automatyczna przysłona 4
A Automatyka bez TTL
GN Podręcznik z priorytetem odległości 4
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk 4
Optyczne zaawansowane oświetlenie bezprzewodowe
Gospodarz
Zdalne sterowanie lampą błyskową 4
i-TTL i-TTL 4
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową 4
q A Automatyczna przysłona 4
A Automatyka bez TTL
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk 4
Zdalny
i-TTL i-TTL 4
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową 4
q A/A Automatyczna przysłona/automatyka bez TTL 4 3
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk 4
Zaawansowane oświetlenie bezprzewodowe sterowane radiowo 4 4
Przesyłanie informacji o kolorze (flash) 4
Komunikacja informacyjna o kolorze (światło LED)
Automatyczna synchronizacja z dużą szybkością FP 4 5
Blokada FV 4 6
Redukcja czerwonego oka 4
Oświetlenie modelujące kamerę 4
Ujednolicona kontrola błysku 4
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej aparatu 4

Niedostępne z pomiarem punktowym.

Można go także wybrać za pomocą lampy błyskowej.

Wybór q A i A zależy od opcji wybranej dla głównej lampy błyskowej.

Obsługuje te same funkcje, co zdalne lampy błyskowe z optycznym AWL .

Dostępne tylko w trybach sterowania błyskiem i‑TTL , q A , A , GN i M.

Dostępne tylko w trybie sterowania błyskiem i‑TTL lub gdy lampa jest skonfigurowana tak, aby emitowała przedbłyski monitorujące w trybie sterowania błyskiem q A lub A.

Lampy SB‑910, SB‑900 i SB‑800

Obsługiwane funkcje
Samodzielny
i-TTL Zrównoważony błysk wypełniający i-TTL 4 1
Standardowy błysk wypełniający i-TTL 4 2
q A Automatyczna przysłona 4 3
A Automatyka bez TTL 4 3
GN Podręcznik z priorytetem odległości 4
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk 4
Optyczne zaawansowane oświetlenie bezprzewodowe
Gospodarz
Zdalne sterowanie lampą błyskową 4
i-TTL i-TTL 4
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową
q A Automatyczna przysłona 4
A Automatyka bez TTL
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk 4
Zdalny
i-TTL i-TTL 4
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową 4
q A/A Automatyczna przysłona/automatyka bez TTL 4 4
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk 4
Zaawansowane oświetlenie bezprzewodowe sterowane radiowo
Przesyłanie informacji o kolorze (flash) 4
Komunikacja informacyjna o kolorze (światło LED)
Automatyczna synchronizacja z dużą szybkością FP 4 5
Blokada FV 4 6
Redukcja czerwonego oka 4
Oświetlenie modelujące kamerę 4
Ujednolicona kontrola błysku
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej aparatu 4 7

Niedostępne z pomiarem punktowym.

Można go także wybrać za pomocą lampy błyskowej.

q Wyboru trybu A / A dokonuje się w lampie błyskowej przy użyciu ustawień niestandardowych.

Wybór q A i A zależy od opcji wybranej dla głównej lampy błyskowej.

Dostępne tylko w trybach sterowania błyskiem i‑TTL , q A , A , GN i M.

Dostępne tylko w trybie sterowania błyskiem i‑TTL lub gdy lampa jest skonfigurowana tak, aby emitowała przedbłyski monitorujące w trybie sterowania błyskiem q A lub A.

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego lamp SB‑910 i SB‑900 można przeprowadzić z poziomu aparatu.

SB-700

Obsługiwane funkcje
Samodzielny
i-TTL Zrównoważony błysk wypełniający i-TTL 4 1
Standardowy błysk wypełniający i-TTL 4
q A Automatyczna przysłona
A Automatyka bez TTL
GN Podręcznik z priorytetem odległości 4
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk
Optyczne zaawansowane oświetlenie bezprzewodowe
Gospodarz
Zdalne sterowanie lampą błyskową 4
i-TTL i-TTL 4
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową 4
q A Automatyczna przysłona
A Automatyka bez TTL
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk
Zdalny
i-TTL i-TTL 4
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową 4
q A/A Automatyczna przysłona/automatyka bez TTL
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk 4
Zaawansowane oświetlenie bezprzewodowe sterowane radiowo
Przesyłanie informacji o kolorze (flash) 4
Komunikacja informacyjna o kolorze (światło LED)
Automatyczna synchronizacja z dużą szybkością FP 4 2
Blokada FV 4 3
Redukcja czerwonego oka 4
Oświetlenie modelujące kamerę 4
Ujednolicona kontrola błysku
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej aparatu 4

Niedostępne z pomiarem punktowym.

Dostępne tylko w trybach sterowania błyskiem i‑TTL , GN i M.

Dostępne tylko w trybie sterowania błyskiem i‑TTL .

SB-600

Obsługiwane funkcje
Samodzielny
i-TTL Zrównoważony błysk wypełniający i-TTL 4 1
Standardowy błysk wypełniający i-TTL 4 2
q A Automatyczna przysłona
A Automatyka bez TTL
GN Podręcznik z priorytetem odległości
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk
Optyczne zaawansowane oświetlenie bezprzewodowe
Gospodarz
Zdalne sterowanie lampą błyskową
i-TTL i-TTL
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową
q A Automatyczna przysłona
A Automatyka bez TTL
M podręcznik
RPT Powtarzający się błysk
Zdalny
i-TTL i-TTL 4
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową 4
q A/A Automatyczna przysłona/automatyka bez TTL
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk 4
Zaawansowane oświetlenie bezprzewodowe sterowane radiowo
Przesyłanie informacji o kolorze (flash) 4
Komunikacja informacyjna o kolorze (światło LED)
Automatyczna synchronizacja z dużą szybkością FP 4 3
Blokada FV 4 4
Redukcja czerwonego oka 4
Oświetlenie modelujące kamerę 4
Ujednolicona kontrola błysku
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej aparatu

Niedostępne z pomiarem punktowym.

Można go także wybrać za pomocą lampy błyskowej.

Dostępne tylko w trybach sterowania błyskiem i‑TTL i M.

Dostępne tylko w trybie sterowania błyskiem i‑TTL .

Lampa SB-500

Obsługiwane funkcje
Samodzielny
i-TTL Zrównoważony błysk wypełniający i-TTL 4 1
Standardowy błysk wypełniający i-TTL 4
q A Automatyczna przysłona
A Automatyka bez TTL
GN Podręcznik z priorytetem odległości
M podręcznik 4 2
RPT Powtarzający się błysk
Optyczne zaawansowane oświetlenie bezprzewodowe
Gospodarz
Zdalne sterowanie lampą błyskową 4 2
i-TTL i-TTL 4 2
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową
q A Automatyczna przysłona
A Automatyka bez TTL
M podręcznik 4 2
RPT Powtarzający się błysk
Zdalny
i-TTL i-TTL 4
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową 4
q A/A Automatyczna przysłona/automatyka bez TTL
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk 4
Zaawansowane oświetlenie bezprzewodowe sterowane radiowo
Przesyłanie informacji o kolorze (flash) 4
Komunikacja informacyjna o kolorze (światło LED) 4
Automatyczna synchronizacja z dużą szybkością FP 4 3
Blokada FV 4 4
Redukcja czerwonego oka 4
Oświetlenie modelujące kamerę 4
Ujednolicona kontrola błysku 4
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej aparatu 4

Niedostępne z pomiarem punktowym.

Można wybrać za pomocą pozycji [ Sterowanie błyskiem ] w menu aparatu.

Dostępne tylko w trybach sterowania błyskiem i‑TTL i M.

Dostępne tylko w trybie sterowania błyskiem i‑TTL .

Lampa SB‑R200

Obsługiwane funkcje
Samodzielny
i-TTL Zrównoważony błysk wypełniający i-TTL
Standardowy błysk wypełniający i-TTL
q A Automatyczna przysłona
A Automatyka bez TTL
GN Podręcznik z priorytetem odległości
M podręcznik
RPT Powtarzający się błysk
Optyczne zaawansowane oświetlenie bezprzewodowe
Gospodarz
Zdalne sterowanie lampą błyskową
i-TTL i-TTL
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową
q A Automatyczna przysłona
A Automatyka bez TTL
M podręcznik
RPT Powtarzający się błysk
Zdalny
i-TTL i-TTL 4
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową 4
q A/A Automatyczna przysłona/automatyka bez TTL
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk
Zaawansowane oświetlenie bezprzewodowe sterowane radiowo
Przesyłanie informacji o kolorze (flash)
Komunikacja informacyjna o kolorze (światło LED)
Automatyczna synchronizacja z dużą szybkością FP 4 1
Blokada FV 4 2
Redukcja czerwonego oka
Oświetlenie modelujące kamerę 4
Ujednolicona kontrola błysku
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej aparatu

Dostępne tylko w trybach sterowania błyskiem i‑TTL i M.

Dostępne tylko w trybie sterowania błyskiem i‑TTL .

SB-400

Obsługiwane funkcje
Samodzielny
i-TTL Zrównoważony błysk wypełniający i-TTL 4 1
Standardowy błysk wypełniający i-TTL 4
q A Automatyczna przysłona
A Automatyka bez TTL
GN Podręcznik z priorytetem odległości
M podręcznik 4 2
RPT Powtarzający się błysk
Optyczne zaawansowane oświetlenie bezprzewodowe
Gospodarz
Zdalne sterowanie lampą błyskową
i-TTL i-TTL
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową
q A Automatyczna przysłona
A Automatyka bez TTL
M podręcznik
RPT Powtarzający się błysk
Zdalny
i-TTL i-TTL
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową
q A/A Automatyczna przysłona/automatyka bez TTL
M podręcznik
RPT Powtarzający się błysk
Zaawansowane oświetlenie bezprzewodowe sterowane radiowo
Przesyłanie informacji o kolorze (flash) 4
Komunikacja informacyjna o kolorze (światło LED)
Automatyczna synchronizacja z dużą szybkością FP
Blokada FV 4 3
Redukcja czerwonego oka 4
Oświetlenie modelujące kamerę
Ujednolicona kontrola błysku 4
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej aparatu

Niedostępne z pomiarem punktowym.

Można wybrać za pomocą pozycji [ Sterowanie błyskiem ] w menu aparatu.

Dostępne tylko w trybie sterowania błyskiem i‑TTL .

SB-300

Obsługiwane funkcje
Samodzielny
i-TTL Zrównoważony błysk wypełniający i-TTL 4 1
Standardowy błysk wypełniający i-TTL 4
q A Automatyczna przysłona
A Automatyka bez TTL
GN Podręcznik z priorytetem odległości
M podręcznik 4 2
RPT Powtarzający się błysk
Optyczne zaawansowane oświetlenie bezprzewodowe
Gospodarz
Zdalne sterowanie lampą błyskową
i-TTL i-TTL
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową
q A Automatyczna przysłona
A Automatyka bez TTL
M podręcznik
RPT Powtarzający się błysk
Zdalny
i-TTL i-TTL
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową
q A/A Automatyczna przysłona/automatyka bez TTL
M podręcznik
RPT Powtarzający się błysk
Zaawansowane oświetlenie bezprzewodowe sterowane radiowo
Przesyłanie informacji o kolorze (flash) 4
Komunikacja informacyjna o kolorze (światło LED)
Automatyczna synchronizacja z dużą szybkością FP
Blokada FV 4 3
Redukcja czerwonego oka
Oświetlenie modelujące kamerę
Ujednolicona kontrola błysku 4
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej aparatu 4

Niedostępne z pomiarem punktowym.

Można wybrać za pomocą pozycji [ Sterowanie błyskiem ] w menu aparatu.

Dostępne tylko w trybie sterowania błyskiem i‑TTL .

Bezprzewodowy sterownik lampy błyskowej SU-800

Po zamontowaniu na aparacie zgodnym z CLS sterownik SU-800 może służyć jako pilot do lamp SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 lub SB ‑Lampy błyskowe R200. Grupowe sterowanie lampą błyskową jest obsługiwane dla maksymalnie trzech grup. Sam SU-800 nie jest wyposażony w lampę błyskową.

Obsługiwane funkcje
Samodzielny
i-TTL Zrównoważony błysk wypełniający i-TTL
Standardowy błysk wypełniający i-TTL
q A Automatyczna przysłona
A Automatyka bez TTL
GN Podręcznik z priorytetem odległości
M podręcznik
RPT Powtarzający się błysk
Optyczne zaawansowane oświetlenie bezprzewodowe
Gospodarz
Zdalne sterowanie lampą błyskową 4
i-TTL i-TTL
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową 4 1
q A Automatyczna przysłona
A Automatyka bez TTL
M podręcznik
RPT Powtarzający się błysk
Zdalny
i-TTL i-TTL
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową
q A/A Automatyczna przysłona/automatyka bez TTL
M podręcznik
RPT Powtarzający się błysk
Zaawansowane oświetlenie bezprzewodowe sterowane radiowo
Przesyłanie informacji o kolorze (flash)
Komunikacja informacyjna o kolorze (światło LED)
Automatyczna synchronizacja z dużą szybkością FP 4 2
Blokada FV 4 3
Redukcja czerwonego oka
Oświetlenie modelujące kamerę 4
Ujednolicona kontrola błysku
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej aparatu

Dostępne tylko podczas fotografowania z małej odległości.

Niedostępne, gdy jako tryb sterowania lampą błyskową dla zdalnej lampy błyskowej wybrano RPT .

Dostępne tylko wtedy, gdy jako tryb sterowania lampą błyskową dla zdalnej lampy błyskowej wybrano i‑TTL lub gdy lampa błyskowa jest skonfigurowana tak, aby emitowała przedbłyski monitorujące w trybie q A.

Uwagi dotyczące opcjonalnych lamp błyskowych

Przed użyciem należy także zapoznać się z dokumentacją opcjonalnej lampy błyskowej.

 • Jeśli urządzenie obsługuje CLS , zapoznaj się z sekcją dotyczącą cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych zgodnych z CLS . Ten aparat nie jest uwzględniony w kategorii „cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa” w dokumentacji lamp SB‑80DX, SB‑28DX i SB‑50DX.
 • Jeśli wskaźnik gotowości lampy ( c ) miga przez około trzy sekundy po zrobieniu zdjęcia w trybie automatycznym i‑TTL lub bez TTL, lampa błyskowa zadziałała z pełną mocą, a zdjęcie może być niedoświetlone (tylko lampy błyskowe zgodne z CLS ).
 • Ze sterowania lampą błyskową w trybie i-TTL można korzystać przy czułościach ISO odpowiadających wartościom od 64 do 12800.
 • Przy czułości ISO powyżej 12800 pożądane rezultaty mogą nie zostać osiągnięte w przypadku niektórych zakresów lub ustawień przysłony.
 • W trybie P maksymalna przysłona (minimalna liczba f) jest ograniczona w zależności od czułości ISO, jak pokazano poniżej:

  Maksymalna przysłona (minimalna liczba f) przy odpowiedniku ISO:
  100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
  4 5 5.6 7.1 8 10 11 13

  Jeżeli maksymalna apertura obiektywu jest mniejsza niż podana powyżej, maksymalną wartością przysłony będzie maksymalna apertura obiektywu.

 • Lampy SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 i SB-400 zapewniają redukcję efektu czerwonych oczu w trybie redukcji efektu czerwonych oczu oraz powolną synchronizację z redukcją efektu czerwonych oczu. tryby lampy błyskowej z redukcją oczu.
 • Na zdjęciach wykonanych z lampą błyskową wykonanych przy użyciu wysokowydajnego akumulatora SD-9 lub SD-8A podłączonego bezpośrednio do aparatu może pojawić się „szum” w postaci linii w postaci linii. Zmniejsz czułość ISO lub zwiększ odległość między aparatem a akumulatorem.
 • W razie potrzeby aparat zapewnia oświetlenie wspomagające AF. Diody wspomagające AF w opcjonalnych lampach błyskowych nie będą się świecić.
 • Jeśli do fotografowania z lampą błyskową umieszczoną poza aparatem używany jest kabel synchronizacyjny serii SC 17, 28 lub 29, w trybie i-TTL może nie zostać uzyskana prawidłowa ekspozycja. Zalecamy wybranie standardowego błysku wypełniającego i‑TTL. Zrób zdjęcie próbne i wyświetl wyniki na wyświetlaczu aparatu.
 • W trybie i-TTL nie należy używać panelu lampy błyskowej (panelu dyfuzyjnego) innego niż wbudowany panel lampy błyskowej lub dostarczony adapter odbijający. Używanie innych paneli może spowodować nieprawidłową ekspozycję.

Fotografowanie z lampą błyskową

Fotografowania z lampą błyskową nie można łączyć z niektórymi funkcjami aparatu, takimi jak:

 • tryb cichy,
 • nagrywanie wideo,
 • szybkie przechwytywanie klatek + i
 • Nakładka HDR.

Korzystanie z blokady mocy błysku z opcjonalnymi lampami błyskowymi

 • Blokada mocy błysku jest dostępna w przypadku opcjonalnych lamp błyskowych w trybie TTL i (jeśli jest obsługiwany) przedbłysku monitorującego q A i przedbłysku monitorującego A (więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do lampy błyskowej).
 • Należy pamiętać, że jeśli do sterowania zdalnymi lampami błyskowymi używana jest funkcja Advanced Wireless Lighting, konieczne będzie ustawienie trybu sterowania lampą główną lub co najmniej jednej grupy zdalnych na TTL , q A lub A .

Inne lampy błyskowe

Poniższych lamp błyskowych można używać w trybie automatycznym bez TTL ( A ) i ręcznym. Dostępne opcje nie różnią się w zależności od użytego obiektywu.

Jednostka błyskowa Obsługiwane funkcje
SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24 Automatyka bez TTL, tryb ręczny, błysk powtarzany, synchronizacja na tylną kurtynę migawki 1
SB-50DX, SB-23, SB-29, SB-21B, SB-29S Ręczna synchronizacja na tylną kurtynę 1
SB-30, SB-27 2 , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15 Automatyczna, ręczna, bez TTL, synchronizacja na tylną kurtynę migawki 1

Dostępne, gdy aparat jest używany do wybierania trybu lampy błyskowej.

Zamontowanie lampy SB‑27 na aparacie automatycznie ustawia tryb lampy błyskowej na TTL , ale ustawienie trybu lampy błyskowej na TTL powoduje wyłączenie spustu migawki. Ustaw lampę SB-27 na A .

Obszary pomiarowe dla blokady FV

Obszary mierzone, gdy blokada mocy błysku jest używana z opcjonalnymi lampami błyskowymi, są następujące:

 • Samodzielny

  Tryb sterowania lampą błyskową Powierzchnia mierzona
  i-TTL Okrąg o średnicy 6 mm na środku ramki
  Automatyczna przysłona ( q ) Obszar mierzony miernikiem ekspozycji lampy błyskowej
 • Zdalny

  Tryb sterowania lampą błyskową Powierzchnia mierzona
  i-TTL Cała rama
  Automatyczna przysłona ( q ) Obszar mierzony miernikiem ekspozycji lampy błyskowej
  Automatyka bez TTL ( A )

Kompensacja błysku dla opcjonalnych lamp błyskowych

W trybach sterowania błyskiem i‑TTL i automatycznej przysłony ( q A ) kompensacja błysku wybrana za pomocą opcjonalnej lampy błyskowej lub opcji [ Sterowanie błyskiem ] w menu fotografowania aparatu jest dodawana do kompensacji błysku wybranej za pomocą pozycji [ Kompensacja błysku ] w menu fotografowania.

Oświetlenie modelujące

 • Naciśnięcie elementu sterującego, do którego przypisano opcję [ Podgląd ] przy użyciu ustawienia osobistego f2 [ Sterowanie własne (fotografowanie) ] powoduje, że lampy błyskowe zgodne ze standardem CLS emitują błysk modelujący.
 • Tej funkcji można używać w połączeniu z zaawansowanym bezprzewodowym systemem oświetlenia, aby wyświetlić podgląd całkowitego efektu świetlnego uzyskanego przy użyciu wielu lamp błyskowych.
 • Efekty cieni rzucanych przez lampę błyskową najlepiej obserwować bezpośrednio, a nie na ekranie fotografowania.
 • Oświetlenie modelujące można wyłączyć, wybierając opcję [ OFF ] dla ustawienia osobistego e5 [ Błysk modelujący ].

Studyjne oświetlenie stroboskopowe

Aby dostosować kolor i jasność widoku przez obiektyw, aby łatwiej było kadrować zdjęcia, wybierz opcję [ Dopasuj dla ułatwienia oglądania ] dla ustawienia osobistego d8 [ Tryb oglądania (poz.zdjęcia) ].