Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Połącz się z serwerem FTP

Przycisk G U F Menu sieci

Połącz się z serwerami FTP przez Ethernet lub bezprzewodową sieć LAN.

Ustawienia sieci

Dodaj profile sieciowe kamery. Tego elementu można również użyć do wybrania spośród istniejących profili sieciowych.

Stworzyć profil

Utwórz nowe profile sieciowe ( 0 Łączenie z serwerami FTP przez bezprzewodową sieć LAN , Łączenie z serwerami FTP przez Ethernet ).

 • Jeśli istnieje już więcej niż jeden profil, możesz nacisnąć J , aby wybrać profil i połączyć się z wybraną siecią.
 • Aby edytować istniejący profil, zaznacz go i naciśnij 2 .
Opcja Opis
[ Ogólne ]
 • [ Nazwa profilu ]: Zmień nazwę profilu.
 • [ Ochrona hasłem ]: Wybierz [ Wł. ], aby wymagać wprowadzenia hasła przed zmianą profilu. Aby zmienić hasło, wyróżnij opcję [ Wł. ] i naciśnij przycisk 2 .
[ Bezprzewodowy ]

Wyświetl ustawienia połączenia dla połączenia z sieciami bezprzewodowymi.

 • Tryb infrastruktury : Dostosuj ustawienia połączenia z siecią za pośrednictwem routera.

  • [ SSID ]: Wprowadź identyfikator SSID sieci.
  • [ Kanał ]: wybierany automatycznie.
  • [ Uwierzytelnianie/szyfrowanie ]: Wybierz rodzaj szyfrowania używanego w sieci bezprzewodowej.
  • [ Hasło ]: Wprowadź hasło sieciowe.
 • Tryb punktu dostępu : Dostosuj ustawienia bezpośredniego połączenia bezprzewodowego z aparatem.

  • [ SSID ]: Wybierz identyfikator SSID aparatu.
  • [ Kanał ]: Wybierz [ Auto ] lub [ Ręczny ].
  • [ Uwierzytelnianie/szyfrowanie ]: Wybierz rodzaj szyfrowania używanego w sieci bezprzewodowej.
  • [ Hasło ]: Jeśli wybrano opcję inną niż [ OTWÓRZ ] dla [ Uwierzytelnianie/szyfrowanie ], tej pozycji można użyć do zmiany hasła aparatu.
[ TCP/IP ]

Dostosuj ustawienia TCP/IP dla połączeń infrastrukturalnych. Adres IP jest wymagany.

 • [ Uzyskaj automatycznie ]: Jeśli wybrano [ ], adres IP i maska podsieci dla połączeń w trybie infrastruktury zostaną uzyskane za pośrednictwem serwera DHCP lub automatycznego adresowania IP. Wybierz [ WYŁ ], aby ręcznie wprowadzić adres IP ([ Adres ]) i maskę podsieci ([ Maska ]).
 • [ Brama ]: W razie potrzeby wprowadź domyślny adres bramy sieciowej.
 • [ Serwer nazw domen (DNS) ]: Jeśli serwer DNS znajduje się w tej samej sieci co serwer FTP, wprowadź jego adres.
[ FTP ]
 • [ Typ serwera ]: Wybierz typ serwera FTP i wprowadź adres URL lub IP, folder docelowy i numer portu. Adres IP jest wymagany.
 • [ Tryb PASV ]: Wybierz [ ON ], aby włączyć tryb PASV.
 • [ Logowanie anonimowe ]: Wybierz [ WŁ. ], aby zalogować się anonimowo. Ta opcja może być używana tylko z serwerami, które są skonfigurowane do logowania anonimowego. Wybierz [ OFF ], aby podać ID użytkownika i hasło.
 • [ Serwer proxy ]: W razie potrzeby włącz tę opcję.

Kopiuj do/z karty

Udostępniaj profile sieciowe.

 • Jeśli włożone są dwie karty pamięci, profile zostaną skopiowane na i z karty w gnieździe wybranym dla opcji [ Wybór głównego gniazda ] w menu fotografowania.
Opcja Opis
[ Skopiuj profil z karty ] Skopiuj profile z katalogu głównego karty pamięci do listy profili aparatu.
[ Skopiuj profil na kartę ]

Skopiuj profile z aparatu na kartę pamięci. Wyróżnij profil i naciśnij J , aby skopiować go na kartę pamięci.

 • Profile chronione hasłem nie mogą być kopiowane.

Zakończ bieżące połączenie

Zakończ połączenie z bieżącą siecią.

Opcje

Dostosuj ustawienia przesyłania.

Automatyczne przesyłanie

Wybierz [ ON ], aby oznaczać nowe zdjęcia do przesłania zaraz po ich zrobieniu.

 • Przesyłanie rozpoczyna się dopiero po zapisaniu zdjęcia na karcie pamięci. Upewnij się, że w aparacie znajduje się karta pamięci.
 • Filmy nie są przesyłane automatycznie. Zamiast tego należy je przesłać z ekranu odtwarzania ( 0 Wybieranie zdjęć do przesłania ).

Usuń po przesłaniu

Wybierz [ ON ], aby automatycznie usuwać zdjęcia z karty pamięci aparatu po zakończeniu przesyłania.

 • Pliki zaznaczone do przesłania przed wybraniem opcji [ WŁ. ] nie są usuwane.
 • Usuwanie może zostać wstrzymane podczas niektórych operacji aparatu.

Prześlij RAW + JPEG jako

Przesyłając zdjęcia w RAW + JPEG , wybierz, czy chcesz przesyłać zarówno pliki NEF ( RAW ), jak i JPEG , czy tylko kopię w formacie NEF ( RAW ) lub JPEG . Oddzielne opcje można wybrać dla opcji [ Przepełnienie/kopia zapasowa ] i [ RAW podstawowy - JPEG dodatkowy ].

 • Opcja wybrana dla [ Przepełnienie/kopia zapasowa ] obowiązuje zarówno podczas automatycznego, jak i ręcznego przesyłania.
 • Opcja wybrana dla [ RAW podstawowy - JPEG dodatkowy ] ma zastosowanie tylko podczas automatycznego przesyłania.

Prześlij RAW + HEIF jako

Przesyłając zdjęcia w RAW + HEIF, wybierz, czy chcesz przesyłać zarówno pliki NEF ( RAW ), jak i HEIF, czy tylko kopię w formacie NEF ( RAW ) lub HEIF. Oddzielne opcje można wybrać dla opcji [ Przepełnienie/kopia zapasowa ] i [ RAW podstawowy - HEIF dodatkowy ].

 • Opcja wybrana dla [ Przepełnienie/kopia zapasowa ] obowiązuje zarówno podczas automatycznego, jak i ręcznego przesyłania.
 • Opcja wybrana dla [ RAW podstawowy - HEIF dodatkowy ] ma zastosowanie tylko podczas automatycznego przesyłania.

Wybór gniazda JPEG + JPEG

Wybierz gniazdo źródłowe do automatycznego przesyłania podczas robienia zdjęć z opcją [ JPEG główny - JPEG dodatkowy ] wybraną dla [ Funkcja dodatkowego gniazda ] w menu fotografowania.

Wybór gniazda HEIF + HEIF

Wybierz gniazdo źródłowe do automatycznego przesyłania podczas robienia zdjęć z opcją [ HEIF podstawowy - HEIF dodatkowy ] wybraną dla [ Funkcja dodatkowego gniazda ] w menu fotografowania.

Prześlij wideo RAW jako

W przypadku przesyłania filmów nagranych z opcją [ N‑ RAW 12‑bit (NEV) ] lub [ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) ] wybraną dla opcji [ Typ pliku wideo ] w menu nagrywania wideo wybierz, czy przesyłać zarówno pliki RAW , jak i MP4 pliki lub tylko kopię MP4.

Zastąp, jeśli ta sama nazwa

Wybierz [ WŁ. ], aby zastępować pliki zduplikowanymi nazwami podczas przesyłania. Wybierz [ WYŁ. ], aby dodać numery do nazw nowo przesłanych plików, jeśli to konieczne, aby zapobiec zastąpieniu istniejących plików.

Chroń, jeśli zaznaczono do przesłania

Wybierz [ ON ], aby automatycznie chronić pliki oznaczone do przesłania. Ochrona jest usuwana po przesłaniu plików.

Prześlij oznaczenie

Wybierz [ WŁ. ], aby dodać znacznik czasu do zdjęć na karcie pamięci aparatu, podając czas przesłania.

Prześlij folder

Zaznacz wszystkie zdjęcia w wybranym folderze do przesłania. Oznaczenie zostanie zastosowane do wszystkich zdjęć, niezależnie od tego, czy zostały przesłane wcześniej.

 • Filmy nie będą oznaczane do przesłania. Zamiast tego należy je przesłać z ekranu odtwarzania.

Odznacz wszystkie?

Usuń oznaczenie przesyłania ze wszystkich zdjęć. Przesyłanie zdjęć z ikoną „przesyłanie” zostanie natychmiast przerwane.

Zarządzaj certyfikatem głównym

Załaduj lub zarządzaj certyfikatami głównymi używanymi do łączenia się z serwerami FTPS.

 • Skontaktuj się z administratorem sieci dla danego serwera FTPS, aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania certyfikatów głównych.
Opcja Opis
[ Importuj certyfikat główny ]

Zaimportuj certyfikat główny do aparatu z karty pamięci.

 • Certyfikat musi znajdować się w katalogu głównym (górnym) karty.
 • Aparat może importować pliki certyfikatów głównych o nazwach „ROOT.CER”, „ROOT.CRT” lub „ROOT.PEM”.
 • Jednocześnie w aparacie może być przechowywany tylko jeden certyfikat główny. Istniejący certyfikat jest zastępowany po zaimportowaniu nowego certyfikatu.
 • Połączenia ustanowione przy użyciu certyfikatów głównych z podpisem własnym mogą nie być godne zaufania.
[ Usuń certyfikat główny ] Usuń bieżący certyfikat główny z aparatu.
[ Wyświetl certyfikat główny ] Wyświetl bieżący certyfikat główny aparatu.
[ Połącz, jeśli uwierzytelnianie nie powiedzie się ] Wybierz [ WŁ. ], aby zignorować niektóre błędy uwierzytelniania.