Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Połącz się z innymi aparatami

Przycisk G U F Menu sieci

Połącz się z innymi aparatami w celu synchronizacji migawki lub zegara.

Zsynchronizowane wydanie

Wybierz [ ON ], aby zsynchronizować wyzwalanie migawki z aparatami w tej samej sieci.

Ustawienia sieci

Dodaj profile sieciowe kamery. Tego elementu można również użyć do wybrania spośród istniejących profili sieciowych.

Stworzyć profil

Utwórz nowe profile sieciowe ( 0 Zsynchronizowane wydanie ).

  • Jeśli istnieje już więcej niż jeden profil, możesz nacisnąć J , aby wybrać profil i połączyć się z wybraną siecią.
  • Aby edytować istniejący profil, zaznacz go i naciśnij 2 .
Opcja Opis
[ Ogólne ]
  • [ Nazwa profilu ]: Zmień nazwę profilu.
  • [ Ochrona hasłem ]: Wybierz [ Wł. ], aby wymagać wprowadzenia hasła przed zmianą profilu. Aby zmienić hasło, wyróżnij opcję [ Wł. ] i naciśnij przycisk 2 .
[ TCP/IP ]

Dostosuj ustawienia TCP/IP dla połączeń infrastrukturalnych. Adres IP jest wymagany.

  • Jeśli wybrano [ WŁ. ] dla [ Uzyskaj automatycznie ], adres IP i maska podsieci dla połączeń w trybie infrastruktury zostaną uzyskane za pośrednictwem serwera DHCP lub automatycznego adresowania IP.
  • Wybierz [ WYŁ ], aby ręcznie wprowadzić adres IP ([ Adres ]) i maskę podsieci ([ Maska ]).

Kopiuj do/z karty

Udostępniaj profile sieciowe.

  • Jeśli włożone są dwie karty pamięci, profile zostaną skopiowane na i z karty w gnieździe wybranym dla opcji [ Wybór głównego gniazda ] w menu fotografowania.
Opcja Opis
[ Skopiuj profil z karty ] Skopiuj profile z katalogu głównego karty pamięci do listy profili aparatu.
[ Skopiuj profil na kartę ]

Skopiuj profile z aparatu na kartę pamięci. Wyróżnij profil i naciśnij J , aby skopiować go na kartę pamięci.

  • Profile chronione hasłem nie mogą być kopiowane.

Zakończ bieżące połączenie

Zakończ połączenie z bieżącą siecią.

Nazwa grupy

Wybierz grupę do zsynchronizowanego wydania. Wyzwalanie migawki jest synchronizowane we wszystkich aparatach w sieci, które znajdują się w tej samej grupie.

Główny/zdalny

Wybierz rolę dla każdej kamery spośród „głównej” i „zdalnej”. Naciśnięcie spustu migawki w aparacie głównym zwalnia migawkę we wszystkich zdalnych aparatach, które znajdują się zarówno w tej samej sieci, jak iw tej samej grupie.

Lista kamer zdalnych

Kamera główna wyświetla listę podłączonych kamer zdalnych.

Synchronizuj datę i godzinę

Ustaw zegary w zdalnych aparatach zgodnie z datą i godziną podaną przez aparat główny ( 0 Synchronizacja zegarów aparatu ).