Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Znaki towarowe i licencje

 • CFexpress jest znakiem towarowym stowarzyszenia CompactFlash Association w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • NVM Express jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy NVM Express Inc.
 • XQD jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
 • Logo SD, SDHC i SDXC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.
 • Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
 • Apple ®, App Store®, logo Apple , iPhone ®, iPad ®, Mac i macOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
 • Android , Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC. Robot Android jest powielany lub modyfikowany na podstawie pracy stworzonej i udostępnionej przez Google i używany zgodnie z warunkami opisanymi w licencji Creative Commons 3.0 Attribution License.
 • IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco Systems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach, używanym na podstawie licencji.
 • HDMI , logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing, LLC.

 • Znak słowny i logo Bluetooth ® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a firma Nikon korzysta z tych znaków na podstawie licencji.
 • Wi-Fi i logo Wi-Fi są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji Wi-Fi Alliance.
 • Oparte na intoPIX technology .

 • Wszystkie inne nazwy handlowe wymienione w tym dokumencie lub innej dokumentacji dołączonej do produktu firmy Nikon są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 • Używanie plakietki Made for Apple oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane w taki sposób, aby łączyć się z produktami Apple określonymi na plakietce i zostało certyfikowane przez programistę w celu spełnienia standardów wydajności Apple . Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami. Należy pamiętać, że korzystanie z tego akcesorium z produktem Apple może mieć wpływ na wydajność sieci bezprzewodowej.
 • Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do użytku w pakiecie OpenSSL Toolkit .

Licencja FreeType ( FreeType2 )

Części tego oprogramowania są chronione prawami autorskimi © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Licencja MIT ( HarfBuzz )

Części tego oprogramowania są chronione prawami autorskimi © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/ HarfBuzz ). Wszelkie prawa zastrzeżone.

W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY WOBEC JAKIEJKOLWIEK STRONY ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA I JEGO DOKUMENTACJI, NAWET JEŚLI WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD . WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH W SZCZEGÓLNOŚCI WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY ZNAJDUJE SIĘ W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, A WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH NIE MA OBOWIĄZKU ZAPEWNIANIA KONSERWACJI, WSPARCIA, AKTUALIZACJI, ULEPSZEŃ LUB MODYFIKACJI.

Unicode® Character Database License (Baza danych znaków Unicode )

Oprogramowanie dla tego produktu korzysta z Unicode® Character Database License . Warunki licencji na oprogramowanie są następujące:

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH I ZEZWOLENIACH

Copyright © 1991-2023 Unicode , Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozpowszechniane zgodnie z Warunkami użytkowania w
https://www.unicode.org/copyright.html .

Niniejszym udziela się bezpłatnej zgody każdej osobie, która otrzyma kopię plików danych Unicode i wszelkiej powiązanej dokumentacji („Pliki danych”) lub oprogramowania Unicode i wszelkiej powiązanej dokumentacji („Oprogramowanie”) w celu zajmowania się Plikami danych lub Oprogramowania bez ograniczeń, w tym między innymi praw do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybucji i/lub sprzedawania kopii Plików danych lub Oprogramowania oraz zezwalania osobom, którym Pliki danych lub Oprogramowanie są dostarczane, na wykonywanie więc pod warunkiem, że albo

 1. niniejsza informacja o prawach autorskich i pozwoleniu pojawia się wraz ze wszystkimi kopiami Plików danych lub Oprogramowania, lub
 2. niniejsza informacja o prawach autorskich i pozwoleniach pojawia się w powiązanej Dokumentacji.

PLIKI DANYCH I OPROGRAMOWANIE SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH WYMIENIONY W NINIEJSZEJ INFORMACJI NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA ANI JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE SZKODY POŚREDNIE LUB WTÓRNE LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, CZY TO W WYNIKU KONTRAKTU, ZANIEDBANIA LUB INNE CZYNNOŚCI DELIKTOWE WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB DZIAŁANIA PLIKÓW DANYCH LUB OPROGRAMOWANIA LUB W ZWIĄZKU Z TOBĄ.

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym zawiadomieniu, nazwisko posiadacza praw autorskich nie może być używane w reklamie lub w inny sposób promujące sprzedaż, użytkowanie lub inne transakcje dotyczące tych Plików danych lub Oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

AVC Patent Portfolio License

NINIEJSZY PRODUKT JEST OBJĘTY LICENCJĄ NA PODSTAWIE LICENCJI NA PORTFEL PATENTÓW AVC DO UŻYTKU OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO KLIENTA W CELU (i) KODOWANIA WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („WIDEO AVC”) I/LUB (ii) DEKODOWANIA WIDEO AVC, KTÓRE BYŁO ZAKODOWANE PRZEZ KONSUMENTA ZAANGAŻOWANEGO W DZIAŁALNOŚĆ PRYWATNĄ I NIEKOMERCYJNĄ I/LUB ZOSTAŁY UZYSKANE OD DOSTAWCY WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE WIDEO AVC. ŻADNA LICENCJA NIE JEST UDZIELANA ANI NIE BĘDZIE DOROZUMIANA DO JAKIEGOKOLWIEK INNEGO WYKORZYSTANIA. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OD MPEG LA, LLC ZOBACZ

https://www.mpegla.com

Licencja BSD (sterownik NVM Express )

Licencja na oprogramowanie typu open source zawarte w sterowniku NVM Express kamery jest następująca:

https://imaging.nikon.com/support/pdf/LicenseNVMe.pdf

Inne oprogramowanie typu open source

Dodatkowe licencje typu open source można znaleźć pod poniższym adresem URL:

https://imaging.nikon.com/oss/en/index.htm