Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Opcjonalne akumulatory zasilające MB-N12

Części MB-N12: nazwy i funkcje

Poniżej wymieniono nazwy i funkcje każdej z części MB-N12.

1 Nasadka kontaktowa Chroni styki zasilania i sygnału MB-N12.
2 Styki sygnałowe
3 Styki mocy
4 Wybierak wielofunkcyjny do fotografowania w pionie Pełni tę samą rolę, co wybierak wielofunkcyjny w aparacie. Funkcje wykonywane po naciśnięciu środka podczas fotografowania można wybrać za pomocą ustawień osobistych f2 [ Własne sterowanie (fotografowanie) ] i g2 [ Własne sterowanie ] w menu aparatu.
5 Przycisk AF-ON do fotografowania w pionie Wykonuje role przypisane za pomocą ustawień osobistych f2 [ Własne sterowanie (fotografowanie) ] i g2 [ Własne sterowanie ] w menu aparatu.
6 Główne pokrętło sterujące do fotografowania w pionie Pełni tę samą rolę, co kontrolka dopasowania w aparacie.
7 Zatrzask komory uchwytu Patrz „Wkładanie baterii do pojemnika MB-N12” ( 0 Wkładanie baterii do pojemnika MB-N12 ) i „Jeśli pokrywa komory uchwytu odłącza się” ( 0 Jeśli pokrywa komory uchwytu odłącza się ).
8 Pokrywa komory uchwytu

9 Osłona złącza ładowania Do użytku z opcjonalnymi zasilaczami sieciowymi do ładowania EH‑7P i zasilaczami sieciowymi EH‑8P (ten ostatni podłączony za pomocą kabla USB UC‑E25), których można używać do ładowania akumulatorów lub zasilania aparatu.
10 Złącze ładowania
11 Lampka ładowania (×2) Świeci podczas ładowania akumulatorów.
12 Śruba mocująca Użyj podczas mocowania MB-N12 do aparatu.
13 Koło mocujące
14 Komora uchwytu baterii Gdzie wkładany jest uchwyt baterii.
15 Zatrzask uchwytu baterii Blokuje uchwyt baterii na miejscu po włożeniu.
16 Osłona złącza zasilania Do użytku z opcjonalnymi złączami zasilania EP‑5B.
17 Gniazdo statywu

18 Uchwyt pokrywy komory baterii Przytrzymuje pokrywę komory akumulatora aparatu, gdy jest zdejmowana z aparatu.
19 Pomocnicze pokrętło sterujące do fotografowania w pionie Pełni tę samą rolę, co kontrolka dopasowania w aparacie.
20 Blokada sterowania

Blokuje elementy sterujące na MB-N12, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.

 • Blokada sterowania nie jest wyłącznikiem zasilania. Użyj przełącznika zasilania na aparacie, aby włączyć lub wyłączyć aparat.
21 Spust migawki do fotografowania w pionie Pełni tę samą rolę, co kontrolka dopasowania w aparacie.
22 Przycisk Fn do fotografowania w pionie Wykonuje role przypisane za pomocą ustawień osobistych f2 [ Własne sterowanie (fotografowanie) ], f3 [ Własne sterowanie (odtwarzanie) ] i g2 [ Własne sterowanie ] w menu aparatu.

23 Komora baterii A Mieści jeden akumulator litowo-jonowy EN‑EL15c.
24 Zaciski zasilania akumulatora (×2) Zobacz „Wkładanie baterii do MB-N12” ( 0 Wkładanie baterii do MB-N12 ).
25 Komora baterii B Mieści jeden akumulator litowo-jonowy EN‑EL15c.
26 Zaciski zasilania uchwytu baterii Zobacz „Wkładanie baterii do MB-N12” ( 0 Wkładanie baterii do MB-N12 ).
27 Zatrzask baterii Unieruchamia baterię w komorze A po włożeniu.
28 Uchwyt baterii Zobacz „Wkładanie baterii do MB-N12” ( 0 Wkładanie baterii do MB-N12 ).

Mocowanie MB-N12

Przed podłączeniem pojemnika MB-N12 wyłącz aparat. Aby zapobiec niezamierzonemu działaniu podczas mocowania, pozostaw blokadę sterowania na MB-N12 w pozycji L (zablokowanej) do czasu zakończenia procesu.

 1. Zdejmij nasadkę kontaktową z akumulatora.

  Przechowuj nasadkę kontaktową w bezpiecznym miejscu.

 2. Zdejmij pokrywę komory akumulatora z dolnej części aparatu i umieść ją w uchwycie pokrywy komory akumulatora na MB-N12.

  Jeśli w aparacie znajduje się bateria, wyjmij ją.

 3. Podłącz MB-N12 do aparatu.

  Obróć koło mocujące w kierunku wskazywanym przez strzałkę F LOCK , aby zamocować akumulator na miejscu. Zamocuj pojemnik MB-N12 na miejscu, dokręcając kółko mocujące, aż przestanie się obracać.

  • Na ekranie fotografowania w aparacie może pojawić się ostrzeżenie, jeśli pojemnik MB-N12 nie jest prawidłowo zamocowany. Zabezpieczenie pojemnika MB-N12 na miejscu poprzez dokręcenie koła mocującego, aż przestanie się obracać, może rozwiązać problem.

Wyjmowanie MB-N12

Aby zdjąć pojemnik MB-N12, wyłącz aparat, a następnie poluzuj kółko mocujące, obracając je w kierunku przeciwnym do kierunku mocowania. Po wyjęciu pojemnika MB-N12 zdejmij pokrywę komory akumulatora z uchwytu pokrywy komory akumulatora i ponownie zamocuj ją w aparacie.

 • Ponownie załóż osłonę styków na MB-N12, gdy akumulator nie jest używany.

Wkładanie baterii do MB-N12

MB-N12 może być używany z maksymalnie dwoma akumulatorami litowo-jonowymi EN‑EL15c. Przed włożeniem baterii wyłącz aparat. Aby zapobiec niezamierzonemu działaniu podczas wymiany baterii, należy także pozostawić blokadę sterowania na MB-N12 w pozycji L (zablokowanej) do czasu zakończenia wymiany.

 1. Trzymając wciśnięty zatrzask komory uchwytu, przesuń pokrywę komory uchwytu na bok, a następnie otwórz ją.

 2. Naciśnij zatrzask uchwytu baterii we wskazanym kierunku i wyjmij uchwyt baterii.

 3. Włóż baterie do uchwytu baterii.

  Włóż baterie zgodnie z pokazaną orientacją. Zatrzask baterii zatrzaśnie się, gdy bateria w komorze A zostanie całkowicie włożona.

 4. Najpierw włóż zaciski uchwytu baterii.

  Używając dolnej części uchwytu baterii do wciśnięcia zatrzasku uchwytu baterii, najpierw wsuń uchwyt baterii do styków komory. Zatrzymaj się, gdy zatrzask wskoczy z powrotem na miejsce.

 5. Zamknij pokrywę komory uchwytu i zatrzaśnij ją, naciskając i przesuwając we wskazanym kierunku.

Wyjmowanie baterii

Wyjmij uchwyt, a następnie wyjmij baterie, jak pokazano.

Wymiana baterii w komorze A

 • Baterię w komorze A można wymienić bez wyjmowania uchwytu baterii. Włóż baterię zgodnie z ilustracją, zatrzymując się, gdy zatrzask wskoczy na swoje miejsce.

 • Baterię znajdującą się w komorze A można wyjąć, naciskając zatrzask zgodnie z ilustracją i wysuwając baterię z uchwytu.

Wymiana baterii podczas fotografowania

Po włożeniu dwóch baterii można wymienić baterię w komorze A bez wyłączania aparatu. Może się to okazać przydatne podczas ciągłego używania aparatu przez dłuższy czas. Uważaj, aby nie nacisnąć zatrzasku uchwytu baterii i nie wyjąć uchwytu baterii podczas wymiany baterii.

Zamówienie baterii

 • Jeśli używasz tylko jednej baterii, można ją włożyć do dowolnej komory.
 • Po włożeniu dwóch baterii, bateria w komorze A zostanie użyta jako pierwsza. Aparat przełączy się na akumulator w komorze B, gdy akumulator w komorze A wyczerpie się.

Kompatybilne baterie

Zamiast akumulatorów EN‑EL15c można używać akumulatorów EN‑EL15b i EN‑EL15a. Należy jednak pamiętać, że na jednym ładowaniu można zrobić mniej zdjęć niż w przypadku EN‑EL15c.

Ładowanie akumulatorów za pomocą opcjonalnego zasilacza sieciowego EH‑7P lub zasilacza sieciowego EH‑8P

Akumulatory włożone do MB‑N12 można ładować za pomocą opcjonalnego zasilacza sieciowego EH‑7P lub zasilacza sieciowego EH‑8P. Akumulatory można ładować nawet po wyjęciu pojemnika MB‑N12 z aparatu.

 1. Podłącz ładowarkę sieciową EH‑7P lub zasilacz sieciowy EH‑8P do złącza ładowania w MB‑N12.

  EH‑7P : Podłącz EH‑7P do złącza ładowania na MB‑N12.

  EH‑8P : Podłącz jeden koniec opcjonalnego kabla USB UC‑E25 (ze złączami typu C na obu końcach) do zasilacza sieciowego EH‑8P, a drugi koniec do złącza ładowania w MB‑N12.

 2. Podłącz EH‑7P lub EH‑8P do domowego gniazdka elektrycznego.

  EH-7P

  EH‑8P

  • Akumulatory ładują się, gdy aparat jest wyłączony. Ładują się również, gdy licznik czasu czuwania jest wyłączony.
  • Lampka ładowania aktualnie ładowanej baterii będzie się świecić podczas ładowania. Lampka ładowania wyłącza się po zakończeniu ładowania.

  • Czas potrzebny do naładowania dwóch całkowicie rozładowanych akumulatorów to około 5 godzin.
  • Jeśli włożone są dwie baterie, bateria w komorze B zostanie naładowana jako pierwsza.
  • Kształt wtyczki różni się w zależności od kraju lub regionu zakupu.
 3. Po zakończeniu ładowania odłącz EH‑7P lub EH‑8P i odłącz go od MB-N12.

Przestrogi: ładowanie baterii

 • Baterie nie będą ładowane, jeśli kabel jest podłączony do złącza USB Power Delivery aparatu, gdy podłączony jest MB‑N12. Podłącz kabel do złącza ładowania na MB-N12.
 • Ładowarek EH‑7P i EH‑8P można używać wyłącznie do ładowania akumulatorów EN‑EL15c i EN‑EL15b. Nie można ich używać do ładowania akumulatorów EN‑EL15a. Zamiast tego użyj ładowarki MH‑25a.
 • Błędy ładowania spowodowane na przykład przegrzaniem akumulatora lub próbami naładowania akumulatora EN‑EL15a są wskazywane przez szybkie miganie lampki ładowania przez około 30 sekund przed wyłączeniem.
 • Podczas ładowania akumulatorów, gdy pojemnik MB‑N12 jest wyjęty z aparatu, należy założyć nakładkę stykową na pojemnik MB‑N12.

Używanie opcjonalnego zasilacza sieciowego EH‑7P lub zasilacza sieciowego EH‑8P jako źródła zasilania

Opcjonalne zasilacze sieciowe do ładowania EH‑7P i zasilacze sieciowe EH‑8P mogą zasilać aparat podłączony do złącza ładowania MB‑N12.

Ostrzeżenia: Zasilanie

 • Zasilanie będzie dostarczane do aparatu tylko wtedy, gdy bateria zostanie włożona do jednej lub obu komór A i B. EH‑7P i EH‑8P będą zasilane po włożeniu baterii EN‑EL15c, EN‑EL15b lub EN‑EL15a .
 • Baterie w akumulatorze nie ładują się, gdy aparat jest zasilany z zewnętrznego źródła zasilania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Dostarczanie energii a ładowanie” ( 0 „Dostarczanie energii” a „ładowanie” ).
 1. Po upewnieniu się, że aparat jest wyłączony, podłącz ładowarkę EH‑7P lub zasilacz sieciowy EH‑8P do złącza ładowania na MB‑N12.

  EH‑7P : Podłącz EH‑7P do złącza ładowania na MB‑N12.

  EH‑8P : Podłącz jeden koniec opcjonalnego kabla USB UC‑E25 (ze złączami typu C na obu końcach) do zasilacza sieciowego EH‑8P, a drugi koniec do złącza ładowania w MB‑N12.

 2. Podłącz EH‑7P lub EH‑8P do domowego gniazdka elektrycznego.

  EH-7P

  EH‑8P

  Kształt wtyczki różni się w zależności od kraju lub regionu zakupu.

 3. Aby rozpocząć dostarczanie zasilania do aparatu, włącz aparat i wybierz [ ON ] dla [ Dostarczanie zasilania USB ] w menu ustawień.

 4. Aby zakończyć zasilanie aparatu, odłącz EH‑7P lub EH‑8P i odłącz go od MB-N12.

Korzystanie z opcjonalnego zasilacza sieciowego EH‑5d i złącza zasilania EP‑5B

Opcjonalny zasilacz sieciowy EH‑5d i złącze zasilania EP‑5B zapewniają stałe zasilanie, gdy aparat musi być włączony przez dłuższy czas. Używając EH‑5d z MB-N12, włóż EP‑5B do komory A przed podłączeniem go do EH‑5d.

 • Zamiast EH‑5d można używać zasilaczy sieciowych EH‑5c i EH‑5b.
 • EP‑5B można włożyć tylko do komory A.
 • Po podłączeniu EP‑5B otwórz pokrywę złącza zasilania na MB-N12, umieść kabel złącza zasilania tak, aby przechodził przez gniazdo złącza zasilania, a następnie zamknij pokrywę komory uchwytu.
 • Nie ma potrzeby wkładania baterii do komory B. Baterie włożone do komory B nie są używane, gdy aparat jest zasilany przez EH-5d i EP-5B.
 • EH‑7P i EH‑8P nie mogą być używane do ładowania baterii ani zasilania aparatu, gdy włożony jest EP‑5B.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii w MB-N12

Gdy podłączony jest pojemnik MB-N12, poziom naładowania akumulatora zasilającego aparat jest pokazywany na ekranie fotografowania i panelu kontrolnym, gdy aparat jest włączony ( 0 Poziom naładowania akumulatora ).

 • Komora zawierająca aktualnie używany akumulator jest wskazywana przez ikonę obok poziomu naładowania akumulatora na ekranie fotografowania.

 • Dodatkowe informacje, w tym wiek baterii i dokładny poziom naładowania, można wyświetlić za pomocą elementu [ Informacje o baterii ] w menu ustawień.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas korzystania z MB-N12 należy przestrzegać następujących środków ostrożności.

 • Dotykanie styków zasilania/sygnału metalowymi przedmiotami może spowodować zwarcie; ponownie załóż nasadkę stykową przed przechowywaniem lub transportem akumulatora lub ładowaniem akumulatorów, gdy akumulator nie jest podłączony do aparatu.
 • Na ekranie fotografowania w aparacie może pojawić się ostrzeżenie, jeśli pojemnik MB-N12 nie jest prawidłowo zamocowany. Zabezpieczenie pojemnika MB-N12 na miejscu poprzez dokręcenie koła mocującego, aż przestanie się obracać, może rozwiązać problem.
 • Lampka dostępu do karty pamięci w aparacie może świecić, gdy MB-N12 jest podłączony do aparatu lub z niego zdjęty.
 • W przypadku używania aparatu z dołączonym zarówno pojemnikiem MB-N12, jak i opcjonalnym adapterem mocowania FTZ , statywy należy podłączać do mocowania statywu na obiektywie lub MB-N12, a nie do mocowania statywu w FTZ .

  Obiektyw

  MB-N12

  FTZ

 • MB-N12 nie jest wyposażony w wyłącznik zasilania. Użyj przełącznika zasilania aparatu, aby włączać i wyłączać aparat.

Komunikaty ostrzegawcze dotyczące aparatu

Jeśli aparat wyświetla jeden z poniższych komunikatów, wykonaj opisane poniżej czynności.

 • Jeśli aparat wyświetla komunikat [ Spust migawki zablokowany. Naładuj baterię. ], włóż zapasową baterię. Wyłącz aparat przed kontynuowaniem, jeśli dana bateria jest włożona do komory B lub jeśli w uchwycie znajduje się tylko jedna bateria i jest ona włożona do komory A.
 • Jeśli aparat wyświetla komunikat [ Błąd. Naciśnij spust migawki, aby zresetować. ], naciśnij spust migawki. Jeśli problem nie ustąpi lub często się powtarza, skonsultuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu Nikon .

Jeśli pokrywa komory uchwytu odczepi się

Aby zabezpieczyć pokrywę komory uchwytu przed uszkodzeniem, może się ona odłączyć pod wpływem siły, gdy jest otwarta. Pokrywę komory uchwytu można ponownie założyć, jak pokazano.

 • Przed ponownym założeniem pokrywy komory uchwytu przesuń pokrywę tak, aby widoczny był zawias.

Specyfikacje

Źródło prądu

Maksymalnie dwa akumulatory litowo-jonowe EN‑EL15c *

Można również używać akumulatorów EN‑EL15b/EN‑EL15a, ale należy pamiętać, że żywotność akumulatora (liczba zdjęć, które można zrobić lub długość materiału wideo, jaką można nagrać na jednym ładowaniu) jest mniejsza niż w przypadku akumulatora EN‑EL15c.

Czas ładowania

Około. 5 godzin

 • Tyle czasu potrzeba do naładowania dwóch akumulatorów EN‑EL15c za pomocą opcjonalnego zasilacza sieciowego EH‑7P lub zasilacza sieciowego EH‑8P. Zakłada się, że temperatura otoczenia wynosi 25°C (77°F), a akumulatory są wyczerpane.
Złącze ładowania

USB typu C. Można go używać do podłączania opcjonalnych ładowarek sieciowych EH‑7P lub kabli USB UC‑E25 podłączonych do zasilaczy sieciowych EH‑8P * , a nie do przesyłania zdjęć ani do innych celów.

Ładowarek EH‑7P i EH‑8P można używać wyłącznie do ładowania akumulatorów EN‑EL15c i EN‑EL15b.

Temperatura robocza −10°C–40°C (+14°F–104°F)
Wymiary (szer. × wys. × gł.) Około. 138,5 × 113,5 × 76 mm (5,5 × 4,5 × 3 cale), bez elementów wystających
Waga
 • Około. 455 g/1 funt 0,1 uncji (z dwoma akumulatorami EN‑EL15c)
 • Około. 295 g/10,5 uncji (bez baterii)

Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu, specyfikacji i działania tego produktu w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Niskie temperatury otoczenia

Aparat może nie działać w niskich temperaturach (około 10°C/50°F lub niższych), gdy jest zasilany z częściowo naładowanych akumulatorów. W chłodne dni naładuj jeden zestaw akumulatorów przed użyciem, a drugi przechowuj w ciepłym miejscu, gotowym do wymiany w razie potrzeby. Po ogrzaniu zimne akumulatory mogą odzyskać część swojego ładunku.

Wytrzymałość baterii z akumulatorem

Podłączenie opcjonalnego akumulatora z dwoma w pełni naładowanymi akumulatorami EN‑EL15c zwiększa liczbę zdjęć i długość materiału wideo, które można nagrać (wytrzymałość akumulatora) około 1,8 razy w stosunku do ilości, jaką można nagrać samym aparatem.