Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Połącz z komputerem

Przycisk G U F Menu sieci

Połącz się z komputerami przez Ethernet lub bezprzewodową sieć LAN.

Ustawienia sieci

Dodaj profile sieciowe kamery. Tego elementu można również użyć do wybrania spośród istniejących profili sieciowych.

Stworzyć profil

Utwórz nowe profile sieciowe ( 0 Łączenie z komputerami przez bezprzewodową sieć LAN , Łączenie z komputerami przez Ethernet ).

 • Jeśli istnieje już więcej niż jeden profil, możesz nacisnąć J , aby wybrać profil i połączyć się z wybraną siecią.
 • Aby edytować istniejący profil, zaznacz go i naciśnij 2 .
Opcja Opis
[ Ogólne ]
 • [ Nazwa profilu ]: Zmień nazwę profilu.
 • [ Ochrona hasłem ]: Wybierz [ Wł. ], aby wymagać wprowadzenia hasła przed zmianą profilu. Aby zmienić hasło, wyróżnij opcję [ Wł. ] i naciśnij przycisk 2 .
[ Bezprzewodowy ]

Wyświetl ustawienia połączenia dla połączenia z sieciami bezprzewodowymi.

 • Tryb infrastruktury : Dostosuj ustawienia połączenia z siecią za pośrednictwem routera.

  • [ SSID ]: Wprowadź identyfikator SSID sieci.
  • [ Kanał ]: wybierany automatycznie.
  • [ Uwierzytelnianie/szyfrowanie ]: Wybierz rodzaj szyfrowania używanego w sieci bezprzewodowej.
  • [ Hasło ]: Wprowadź hasło sieciowe.
 • Tryb punktu dostępu : Dostosuj ustawienia bezpośredniego połączenia bezprzewodowego z aparatem.

  • [ SSID ]: Wybierz identyfikator SSID aparatu.
  • [ Kanał ]: Wybierz [ Auto ] lub [ Ręczny ].
  • [ Uwierzytelnianie/szyfrowanie ]: Wybierz rodzaj szyfrowania używanego w sieci bezprzewodowej.
  • [ Hasło ]: Jeśli wybrano opcję inną niż [ OTWÓRZ ] dla [ Uwierzytelnianie/szyfrowanie ], tej pozycji można użyć do zmiany hasła aparatu.
[ TCP/IP ]

Dostosuj ustawienia TCP/IP dla połączeń infrastrukturalnych. Adres IP jest wymagany.

 • Jeśli wybrano [ WŁ. ] dla [ Uzyskaj automatycznie ], adres IP i maska podsieci dla połączeń w trybie infrastruktury zostaną uzyskane za pośrednictwem serwera DHCP lub automatycznego adresowania IP.
 • Wybierz [ WYŁ ], aby ręcznie wprowadzić adres IP ([ Adres ]) i maskę podsieci ([ Maska ]).

Kopiuj do/z karty

Udostępniaj profile sieciowe.

 • Jeśli włożone są dwie karty pamięci, profile zostaną skopiowane na i z karty w gnieździe wybranym dla opcji [ Wybór głównego gniazda ] w menu fotografowania.
Opcja Opis
[ Skopiuj profil z karty ] Skopiuj profile z katalogu głównego karty pamięci do listy profili aparatu.
[ Skopiuj profil na kartę ]

Skopiuj profile z aparatu na kartę pamięci. Wyróżnij profil i naciśnij J , aby skopiować go na kartę pamięci.

 • Profile chronione hasłem nie mogą być kopiowane.

Zakończ bieżące połączenie

Zakończ połączenie z bieżącą siecią.

Rodzaj połączenia

Wybierz tryb pracy używany, gdy aparat jest podłączony do sieci.

Opcja Opis
[ Przesyłanie obrazu ] Przesyłaj zdjęcia do komputera zaraz po ich zrobieniu lub przesyłaj istniejące zdjęcia z karty pamięci aparatu.
[ Sterowanie aparatem ] Użyj Camera Control Pro 2 (dostępny osobno) lub bezpłatnego oprogramowania NX Tether , aby sterować aparatem i robić zdjęcia zdalnie z komputera.

Opcje

Dostosuj ustawienia przesyłania.

Automatyczne przesyłanie

Wybierz [ ON ], aby oznaczać nowe zdjęcia do przesłania zaraz po ich zrobieniu.

 • Przesyłanie rozpoczyna się dopiero po zapisaniu zdjęcia na karcie pamięci. Upewnij się, że w aparacie znajduje się karta pamięci.
 • Filmy nie są przesyłane automatycznie. Zamiast tego należy je przesłać z ekranu odtwarzania ( 0 Wybieranie zdjęć do przesłania ).

Usuń po przesłaniu

Wybierz [ ON ], aby automatycznie usuwać zdjęcia z karty pamięci aparatu po zakończeniu przesyłania.

 • Pliki zaznaczone do przesłania przed wybraniem opcji [ WŁ. ] nie są usuwane.
 • Usuwanie może zostać wstrzymane podczas niektórych operacji aparatu.

Prześlij RAW + JPEG jako

Przesyłając zdjęcia w RAW + JPEG , wybierz, czy chcesz przesyłać zarówno pliki NEF ( RAW ), jak i JPEG , czy tylko kopię w NEF ( RAW ) lub JPEG . Oddzielne opcje można wybrać dla opcji [ Przepełnienie/kopia zapasowa ] i [ RAW podstawowy - JPEG dodatkowy ].

 • Opcja wybrana dla [ Przepełnienie/kopia zapasowa ] obowiązuje zarówno podczas automatycznego, jak i ręcznego przesyłania.
 • Opcja wybrana dla [ RAW podstawowy - JPEG dodatkowy ] ma zastosowanie tylko podczas automatycznego przesyłania.

Prześlij RAW + HEIF jako

Przesyłając zdjęcia w RAW + HEIF, wybierz, czy chcesz przesyłać zarówno pliki NEF ( RAW ), jak i HEIF, czy tylko kopię w formacie NEF ( RAW ) lub HEIF. Oddzielne opcje można wybrać dla opcji [ Przepełnienie/kopia zapasowa ] i [ RAW podstawowy - HEIF dodatkowy ].

 • Opcja wybrana dla [ Przepełnienie/kopia zapasowa ] obowiązuje zarówno podczas automatycznego, jak i ręcznego przesyłania.
 • Opcja wybrana dla [ RAW podstawowy - HEIF dodatkowy ] ma zastosowanie tylko podczas automatycznego przesyłania.

Wybór gniazda JPEG + JPEG

Wybierz gniazdo źródłowe do automatycznego przesyłania podczas robienia zdjęć z opcją [ JPEG główny - JPEG dodatkowy ] wybraną dla [ Funkcja dodatkowego gniazda ] w menu fotografowania.

Wybór gniazda HEIF + HEIF

Wybierz gniazdo źródłowe do automatycznego przesyłania podczas robienia zdjęć z opcją [ HEIF podstawowy - HEIF dodatkowy ] wybraną dla [ Funkcja dodatkowego gniazda ] w menu fotografowania.

Prześlij wideo RAW jako

Przesyłając filmy nagrane przy użyciu opcji [ N‑ RAW 12‑bit (NEV) ] lub [ ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) ] wybranej dla opcji [ Typ pliku wideo ] w menu nagrywania wideo, wybierz, czy przesyłać zarówno pliki RAW , jak i MP4 pliki lub tylko kopię MP4.

Prześlij folder

Zaznacz wszystkie zdjęcia w wybranym folderze do przesłania. Oznaczenie zostanie zastosowane do wszystkich zdjęć, niezależnie od tego, czy zostały przesłane wcześniej.

 • Filmy nie będą oznaczane do przesłania. Zamiast tego należy je przesłać z ekranu odtwarzania.

Odznacz wszystkie?

Usuń oznaczenie przesyłania ze wszystkich zdjęć. Przesyłanie zdjęć z ikoną „przesyłanie” zostanie natychmiast przerwane.