Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

IPTC

Przycisk G U B menu ustawień

Zaprogramowane ustawienia IPTC można tworzyć lub edytować w aparacie i osadzać w nowych zdjęciach w sposób opisany poniżej.

 • Można także załadować ustawienia wstępne IPTC utworzone na komputerze.
 • Aby utworzyć ustawienia wstępne IPTC i zapisać je na kartach pamięci w celu późniejszego importu, użyj IPTC Preset Manager ( 0 IPTC Preset Manager ).

Tworzenie, zmiana nazwy, edytowanie i kopiowanie ustawień wstępnych

Wyróżnij opcję [ Edytuj/zapisz ] i naciśnij 2 , aby wyświetlić listę istniejących ustawień wstępnych [ Wybierz ustawienie wstępne do edycji lub zapisania ].

 • Aby edytować ustawienie wstępne lub zmienić jego nazwę, podświetl je i naciśnij 2 . Aby utworzyć nowe ustawienie wstępne, podświetl „Nieużywane” i naciśnij 2 .

  • [ Zmień nazwę ]: Zmień nazwę ustawienia wstępnego.
  • [ Edytuj informacje IPTC ]: Wyświetl wybrane ustawienie wstępne ( 0 Przestrogi: Informacje IPTC ). Wybrane pola można dowolnie edytować.
 • Aby skopiować ustawienie wstępne, zaznacz je i naciśnij X . Wyróżnij miejsce docelowe, naciśnij J i nazwij kopię.

Usuwanie ustawień wstępnych

Aby usunąć zaprogramowane ustawienia, wyróżnij opcję [ Usuń ] i naciśnij 2 .

Osadzanie ustawień wstępnych

Wyróżnienie opcji [ Automatyczne osadzanie podczas fotografowania ] i naciśnięcie 2 powoduje wyświetlenie listy ustawień wstępnych. Wyróżnij ustawienie wstępne i naciśnij J ; wybrane ustawienie wstępne zostanie osadzone na wszystkich kolejnych zdjęciach. Aby wyłączyć osadzanie, wybierz opcję [ Wyłączone ].

Przeglądanie danych IPTC

 • Wbudowane ustawienia wstępne można wyświetlić na stronie [ Dane IPTC ] na ekranie informacji o zdjęciu.
 • Aby wyświetlić stronę [ Dane IPTC ], wybierz ( M ) zarówno [ Dane zdjęcia ], jak i [ Dane IPTC ] dla [ Opcje wyświetlania odtwarzania ] w menu odtwarzania.

Kopiowanie ustawień wstępnych na kartę pamięci

Aby skopiować zaprogramowane ustawienia IPTC z aparatu na kartę pamięci, wybierz opcję [ Załaduj/zapisz ] > [ Gniazdo karty CFexpress/ XQD ] lub [ Gniazdo karty SD ], następnie wyróżnij opcję [ Kopiuj na kartę ] i naciśnij 2 . Wybierz żądane ustawienie wstępne i miejsce docelowe (1–99), a następnie naciśnij J , aby skopiować ustawienie wstępne na kartę.

Kopiowanie ustawień wstępnych do aparatu

W aparacie można zapisać maksymalnie dziesięć ustawień wstępnych; aby skopiować zaprogramowane ustawienia IPTC z karty pamięci do wybranego miejsca docelowego w aparacie, wybierz [ Załaduj/zapisz ] > [ Gniazdo karty CFexpress/ XQD ] lub [ Gniazdo karty SD ], następnie wyróżnij [ Kopiuj do aparatu ] i naciśnij 2 .

 • Wyróżnij ustawienie wstępne i naciśnij J , aby przejść do listy [ Wybierz miejsce docelowe ]. Aby wyświetlić podgląd wyróżnionego ustawienia wstępnego, naciśnij W ( Q ) zamiast naciskać J Po wyświetleniu podglądu ustawienia wstępnego naciśnij J , aby przejść do listy [ Wybierz miejsce docelowe ].
 • Wyróżnij miejsce docelowe i naciśnij J , aby wyświetlić okno dialogowe, w którym możesz nazwać ustawienie wstępne. Nazwij ustawienie wstępne według potrzeb i naciśnij X , aby skopiować ustawienie wstępne do aparatu.
 • Oprócz dziesięciu ustawień wstępnych wymienionych powyżej, aparat może przechowywać maksymalnie trzy ustawienia wstępne XMP/IPTC utworzone na komputerze i zapisane w formacie XMP. Zaprogramowane ustawienia XMP/IPTC nie są wyświetlane podczas odtwarzania. Nie można ich także skopiować z aparatu na kartę pamięci.

Przestrogi: Informacje IPTC

 • Aparat obsługuje wyłącznie standardowe rzymskie znaki alfanumeryczne. Inne znaki nie będą wyświetlane poprawnie, z wyjątkiem komputera.
 • Nazwy ustawień wstępnych ( 0 Tworzenie, zmiana nazwy, edytowanie i kopiowanie ustawień wstępnych ) mogą mieć długość do 18 znaków. Jeśli preset o dłuższej nazwie zostanie utworzony za pomocą komputera, wszystkie znaki po osiemnastej zostaną usunięte.
 • Poniżej podana jest liczba znaków, które mogą pojawić się w każdym polu. Wszystkie znaki przekraczające limit zostaną usunięte.

  Pole Maks. długość
  Podpis 2000
  Identyfikator zdarzenia 64
  Nagłówek 256
  Nazwa obiektu 256
  Miasto 256
  Państwo 256
  Kraj 256
  Kategoria 3
  Co tam. Kot. (kategorie dodatkowe) 256
  Przez linię 256
  Tytuł wiersza 256
  Pisarz/redaktor 256
  Kredyt 256
  Źródło 256

IPTC

IPTC to standard ustanowiony przez International Press Telecommunications Council ( IPTC ) w celu wyjaśnienia i uproszczenia informacji wymaganych w przypadku udostępniania zdjęć w różnych publikacjach.

IPTC Preset Manager

Zaprogramowane ustawienia IPTC można tworzyć na komputerze i zapisywać na kartach pamięci za pomocą oprogramowania IPTC Preset Manager . IPTC Preset Manager można pobrać bezpłatnie pod adresem URL poniżej.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/