Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Powiadomienia

Uwagi dla klientów w USA

Ładowarka baterii

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA — ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

NIEBEZPIECZEŃSTWO — ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NALEŻY UWAŻNIE PRZESTRZEGAĆ TYCH INSTRUKCJI

W celu podłączenia do źródła zasilania poza USA należy w razie potrzeby użyć adaptera wtyczki o odpowiedniej konfiguracji dla gniazdka elektrycznego. Ta jednostka zasilająca powinna być prawidłowo ustawiona w pozycji pionowej lub podłogowej.

Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności (FCC) dotyczące zakłóceń częstotliwości radiowych

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

  • Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
  • Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
  • Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
  • Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

PRZESTROGI

modyfikacje

FCC wymaga powiadomienia użytkownika, że wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane w tym urządzeniu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Nikon Corporation, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Kable interfejsu

Użyj kabli interfejsu sprzedawanych lub dostarczanych przez Nikon do swojego sprzętu. Używanie innych kabli interfejsu może przekroczyć ograniczenia klasy B, część 15 przepisów FCC.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, Nowy Jork 11747-3064, USA

Tel.: 631-547-4200

Przewód zasilający
Przy napięciu powyżej 125 V prądu zmiennego (tylko USA): Przewód zasilający musi być przystosowany do używanego napięcia, co najmniej AWG nr. 18 i mieć izolację SVG lub lepszą z wtyczką NEMA 6P-15 o napięciu znamionowym 250 V AC 15 A.
Uwaga dla klientów w Kanadzie
PUSZKA ICES-003(B) / NMB-003(B)
Uwagi dla klientów w Europie

UWAGA : RYZYKO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA NIEWŁAŚCIWY TYP. UTYLIZUJ ZUŻYTE BATERIE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno.

Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:

  • Ten produkt jest przeznaczony do oddzielnej zbiórki w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie wyrzucać do odpadów domowych.
  • Selektywna zbiórka i recykling pomagają chronić zasoby naturalne i zapobiegać negatywnym konsekwencjom dla zdrowia ludzi i środowiska, które mogą wynikać z nieprawidłowej utylizacji.
  • Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Ten symbol na baterii oznacza, że należy ją zbierać oddzielnie.

Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:

  • Wszystkie baterie, niezależnie od tego, czy są oznaczone tym symbolem, czy nie, są przeznaczone do oddzielnej zbiórki w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie wyrzucać do odpadów domowych.
  • Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.