Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Problemy i rozwiązania

Poniżej wymieniono rozwiązania niektórych typowych problemów.

Bateria/wyświetlacz

Aparat jest włączony, ale nie reaguje:
 • Poczekaj na zakończenie nagrywania i innych operacji.
 • Jeśli problem będzie się powtarzał, wyłącz aparat.
 • Jeśli aparat się nie wyłącza, wyjmij i włóż ponownie akumulator.
 • Jeśli używasz zasilacza sieciowego, odłącz i ponownie podłącz zasilacz sieciowy.

  • Wszelkie aktualnie rejestrowane dane zostaną utracone.
  • Wyjęcie lub odłączenie źródła zasilania nie ma wpływu na dane, które zostały już zapisane.
Wizjer lub monitor nie włącza się:
 • Zmieniłeś tryb monitora? Wybierz inny tryb monitora za pomocą przycisku M
 • Czy ograniczyłeś wybór dostępnych trybów monitora za pomocą elementu [ Ogranicz wybór trybu monitora ] w menu ustawień? Dostosuj ustawienia zgodnie z wymaganiami.
 • Kurz, kłaczki lub inne ciała obce na czujniku oka mogą uniemożliwić jego normalne działanie. Wyczyść czujnik oka za pomocą dmuchawy.
Wizjer jest nieostry:
 • Obróć pokrętło regulacji dioptrii, aby wyregulować ostrość wizjera.
 • Jeśli regulacja ostrości wizjera nie rozwiąże problemu, ustaw tryb ostrości na AF‑S , a tryb pola AF na jednopunktowy AF. Następnie wybierz środkowy punkt ostrości, wybierz obiekt o wysokim kontraście i ustaw ostrość za pomocą autofokusa. Gdy aparat ustawi ostrość, użyj pokrętła korekcji dioptrii, aby uzyskać wyraźną ostrość obiektu w wizjerze.
Wyświetlacz na panelu kontrolnym, w wizjerze lub na monitorze wyłącza się bez ostrzeżenia:
Wybierz dłuższe opóźnienia dla ustawienia osobistego c3 [ Opóźnienie wyłączenia ].
Panel sterowania nie odpowiada i jest przyciemniony:
Czasy reakcji i jasność panelu sterowania różnią się w zależności od temperatury.
Wizjer nie reaguje:
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza może spaść na około 20 sekund przed wyłączeniem licznika czasu czuwania. Czas, po którym licznik czasu czuwania wygaśnie automatycznie, można wybrać za pomocą ustawienia osobistego c3 [ Opóźnienie wyłączenia ] > [ Czas czuwania ].

Strzelanie

Włączenie aparatu wymaga czasu:
Jeśli karta pamięci zawiera dużą liczbę plików lub folderów, potrzeba więcej czasu na znalezienie plików.
Migawki nie można zwolnić:
 • Czy karta pamięci jest włożona, a jeśli tak, to czy jest na niej wolne miejsce?
 • Jeśli wybrałeś tryb S po wybraniu czasu otwarcia migawki „ Bulb ” lub „ Czas ” w trybie M , wybierz inny czas otwarcia migawki.
 • Czy wybrano opcję [ Zwolnij blokadę ] dla opcji [ Blokada pustego gniazda ] w menu ustawień?
Zdjęcia seryjne są niedostępne:
Zdjęć seryjnych nie można używać w połączeniu z HDR.
Zdjęcia są nieostre:
 • Czy aparat jest w trybie ręcznego ustawiania ostrości? Aby włączyć autofokus, wybierz AF‑S , AF‑C lub AF‑F jako tryb ustawiania ostrości.
 • Aparat może nie być w stanie ustawić ostrości, jeśli:

  • obiekt zawiera linie równoległe do dłuższej krawędzi kadru,
  • tematowi brakuje kontrastu,
  • obiekt w punkcie ostrości zawiera obszary o mocno kontrastującej jasności,
  • punkt ostrości obejmuje nocne oświetlenie punktowe lub neon lub inne źródło światła o zmiennej jasności,
  • migotanie lub pojawianie się pasm w oświetleniu jarzeniowym, rtęciowym, sodowym lub podobnym,
  • używany jest filtr krzyżowy (gwiazda) lub inny filtr specjalny,
  • obiekt wydaje się mniejszy niż punkt ostrości lub
  • w temacie dominują regularne wzory geometryczne (np. żaluzje lub rząd okien w wieżowcu).
 • W trybie ustawiania ostrości AF-C punkt ostrości może migać, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy lub wciśnięty jest przycisk AF-ON , co oznacza, że aparat nie może już ustawić ostrości. Operację ustawiania ostrości można wznowić, zwalniając, a następnie ponownie naciskając przycisk.
Sygnał dźwiękowy nie brzmi:
 • Czy wybrano [ ON ] dla [ Tryb cichy ] w menu ustawień?
 • Sygnał dźwiękowy nie jest emitowany, gdy aparat ustawia ostrość z AF‑C wybranym jako tryb ustawiania ostrości.
 • Wybierz opcję inną niż [ Wył. ] dla [ Dźwięki aparatu ] > [ Sygnał wł./wył. ] w menu ustawień.
 • Sygnał dźwiękowy nie jest emitowany w trybie wideo.
Pełny zakres czasów otwarcia migawki nie jest dostępny:
Korzystanie z lampy błyskowej ogranicza zakres dostępnych czasów otwarcia migawki. Czas synchronizacji błysku można ustawić na wartości ¹⁄₂₀₀–¹⁄₆₀ s przy użyciu ustawienia osobistego e1 [ Szybkość synchronizacji błysku ]. W przypadku korzystania z lamp błyskowych obsługujących automatyczną synchronizację z krótkimi czasami migawki, wybierz opcję [ 1/250 s (Auto FP) ] lub [ 1/200 s (Auto FP) ], aby uzyskać czasy otwarcia migawki nawet ¹⁄₈₀₀₀ s.
Ostrość nie jest blokowana po naciśnięciu spustu migawki do połowy:
Gdy jako tryb ustawiania ostrości wybrano AF‑C , ostrość można zablokować, naciskając środek wybieraka dodatkowego.
Wybór punktu ostrości jest niedostępny:
Wybór punktu ostrości nie jest dostępny, gdy jako tryb pola AF wybrano opcję [ Autom. wybór pola AF ].
Wybór trybu ustawiania ostrości jest niedostępny.
Wybierz [ Bez ograniczeń ] dla ustawień osobistych a9 i g5 [ Ograniczenia trybu ostrości ].
Aparat wolno rejestruje zdjęcia:
Czy w menu fotografowania wybrano [ ON ] dla [ Red.szer.dł.naśw. ]?
Wydaje się, że zdjęcia i filmy nie mają takiej samej ekspozycji jak podgląd pokazany na wyświetlaczu:
 • Efekty zmian ustawień, które mają wpływ na ekspozycję i kolor, nie są widoczne na ekranie, gdy opcja [ Dostosuj dla ułatwienia oglądania ] jest wybrana dla ustawienia osobistego d8 [ Tryb oglądania (zdjęcie Lv) ]. Zwróć uwagę, że nawet jeśli opcja [ Pokaż efekty ustawień ] jest wybrana dla ustawienia osobistego d8, jasność wyświetlacza zostanie dostosowana w celu ułatwienia oglądania (zgodnie z [ Dostosuj dla ułatwienia oglądania ]) w trybie M , gdy podłączona jest lampa błyskowa.
 • Zwróć uwagę, że zmiany opcji [ Jasność monitora ] i [ Jasność wizjera ] nie mają wpływu na zdjęcia zrobione aparatem.
W trybie wideo pojawia się migotanie lub pasy:
Wybierz opcję [ Redukcja migotania wideo ] w menu nagrywania wideo i wybierz opcję odpowiadającą częstotliwości lokalnego źródła zasilania prądem zmiennym.
Pojawiają się jasne obszary lub pasma:
Jasne obszary lub pasma mogą pojawić się, jeśli obiekt jest oświetlony przez migający znak, lampę błyskową lub inne źródło światła o krótkim czasie trwania.
Smugi pojawiają się na zdjęciach:
 • Czy na przednich lub tylnych elementach obiektywu (po stronie mocowania) znajdują się smugi?
 • Czy na przetworniku obrazu znajdują się ciała obce? Wykonaj czyszczenie czujnika obrazu.
Na zdjęciach widać zauważalne zjawy lub odblaski:
Na zdjęciach, na których widać słońce lub inne jasne źródła światła, możesz zauważyć zjawy lub odblaski. Efekty te można złagodzić, zakładając osłonę obiektywu lub komponując ujęcia z jasnymi źródłami światła daleko poza kadrem. Możesz także wypróbować takie techniki, jak usunięcie filtrów obiektywu lub wybranie innego czasu otwarcia migawki.
Bokeh jest nieregularny:
W przypadku krótkich czasów otwarcia migawki i/lub jasnych obiektywów można zauważyć nieprawidłowości w kształtowaniu efektu bokeh . Efekt ten można złagodzić, wybierając dłuższe czasy otwarcia migawki i/lub wyższą liczbę przysłony.
Fotografowanie kończy się nieoczekiwanie lub nie rozpoczyna się:
 • Fotografowanie może zakończyć się automatycznie, aby zapobiec przegrzaniu aparatu, na przykład jeśli:

  • temperatura otoczenia jest wysoka,
  • aparat był używany przez dłuższy czas do nagrywania filmów lub
  • aparat był używany w trybach ciągłego wyzwalania migawki przez dłuższy czas.
 • Jeśli nie można zrobić zdjęcia, ponieważ aparat się nagrzewa, wyłącz aparat i poczekaj, aż ostygnie, zanim spróbujesz ponownie zrobić zdjęcie. Zwróć uwagę, że aparat może być ciepły w dotyku, ale nie oznacza to usterki.
Podczas fotografowania na wyświetlaczu pojawiają się artefakty:
 • Aby zredukować szumy, dostosuj ustawienia, takie jak czułość ISO, czas otwarcia migawki lub aktywna funkcja D-Lighting.
 • Przy wysokich czułościach ISO szumy mogą stać się bardziej zauważalne przy długich czasach naświetlania lub na zdjęciach rejestrowanych, gdy temperatura aparatu jest podwyższona.
 • W wyniku wzrostu temperatury wewnętrznych obwodów aparatu mogą powstać losowo rozmieszczone jasne piksele, mgła lub jasne punkty. Wyłącz aparat, gdy nie jest używany.
 • Losowo rozmieszczone jasne piksele, mgła, linie lub nieoczekiwane kolory mogą pojawić się po naciśnięciu przycisku X w celu powiększenia widoku przez obiektyw podczas fotografowania.
 • Zwróć uwagę, że rozkład szumów na wyświetlaczu może różnić się od tego na ostatecznym zdjęciu.
 • Ten problem można czasem rozwiązać, sprawdzając i optymalizując czujnik obrazu. Wykonaj mapowanie pikseli za pomocą opcji [ Mapowanie pikseli ] w menu ustawień.
Aparat nie może zmierzyć wartości dla zaprogramowanego ręcznego balansu bieli:
Obiekt jest zbyt ciemny lub zbyt jasny.
Niektórych zdjęć nie można wybrać jako źródeł dla zaprogramowanego ręcznego balansu bieli:
Zdjęcia utworzone aparatami innych typów nie mogą służyć jako źródła dla zaprogramowanego ręcznego balansu bieli.
Braketing balansu bieli (WB) jest niedostępny:
 • Sekwencja balansu bieli jest niedostępna, gdy dla jakości zdjęcia wybrano opcję NEF ( RAW ) lub RAW + JPEG /HEIF.
 • Bracketingu balansu bieli nie można używać w trybach wielokrotnej ekspozycji i nakładek HDR.
Efekty funkcji [ Ustaw Picture Control ] różnią się w zależności od obrazu:
[ Automatyczne ] jest wybrane dla [ Ustaw Picture Control ] lub jako podstawa osobistego Picture Control utworzonego za pomocą [ Dopasuj Picture Control ], lub [ A ] (automatyczne) jest wybrane dla [ Szybkie wyostrzenie ], [ Kontrast ] lub [ Nasycenie ]. Aby uzyskać spójne wyniki w serii zdjęć, wybierz ustawienie inne niż [ A ] (automatyczne).
Opcji wybranej do pomiaru nie można zmienić:
Opcji wybranej do pomiaru nie można zmienić podczas blokady ekspozycji.
Kompensacja ekspozycji nie jest dostępna:
Zmiany kompensacji ekspozycji w trybie M dotyczą tylko wskaźnika ekspozycji i nie mają wpływu na czas otwarcia migawki ani wartość przysłony.
Nierównomierne cieniowanie pojawia się przy długich czasach naświetlania:
Nierówne cienie mogą pojawiać się na długich ekspozycjach wykonanych przy czasach otwarcia migawki „ Bulb ” lub „ Time ”. Efekt można złagodzić, wybierając [ ON ] dla [ Red.dł.naśw. ] w menu fotografowania.
Dioda wspomagająca AF nie świeci:
 • Czy wybrano [ WYŁ. ] dla ustawienia osobistego a12 [ Wbudowana dioda wspomagająca AF ]?
 • Iluminator nie świeci w trybie wideo.
 • Podświetlacz nie świeci, gdy jako tryb ustawiania ostrości wybrano AF‑C lub MF .
Dźwięk nie jest nagrywany z filmami:
 • Czy wybrano [ Mikrofon wyłączony ] dla [ Czułość mikrofonu ] w menu nagrywania wideo?
 • Czy film został nagrany z wybraną opcją [ Czułość mikrofonu ] > [ Ręcznie ] w menu nagrywania wideo i wybraną niską czułością?

Odtwarzanie nagranego dźwięku

Zdjęcia w formacie NEF ( RAW ) nie są widoczne podczas odtwarzania:
Aparat wyświetla tylko kopie JPEG lub HEIF zdjęć wykonanych w trybie [ RAW + JPEG /HEIF wysoka m ], [ RAW + JPEG /HEIF wysoka jakość ], [ RAW + JPEG /HEIF normalna m ], [ RAW + JPEG /HEIF normalna ] , [ RAW + JPEG /HEIF basic m ] lub [ RAW + JPEG /HEIF basic ] wybrane dla [ Jakość zdjęcia ].
Zdjęcia wykonane innymi aparatami nie są wyświetlane:
Zdjęcia zarejestrowane innymi typami aparatów mogą nie być wyświetlane prawidłowo.
Nie wszystkie zdjęcia są widoczne podczas odtwarzania:
Wybierz [ Wszystkie ] dla [ Folder odtwarzania ] w menu odtwarzania.
Zdjęcia w orientacji „pionowej” (portretowej) są wyświetlane w orientacji „szerokiej” (poziomej):
 • Czy wybrano [ WYŁ. ] dla [ Autoobracanie zdjęć ] w menu odtwarzania?
 • Automatyczne obracanie zdjęć nie jest dostępne podczas przeglądania zdjęć.
 • Orientacja aparatu może nie zostać prawidłowo zarejestrowana na zdjęciach zrobionych aparatem skierowanym w górę lub w dół.
Obrazy HLG (HEIF) nie wyświetlają się poprawnie:

Zdjęcia wykonane z opcją [ HLG ] wybraną dla opcji [ Tryb tonowy ] mogą nie wyświetlać się prawidłowo podczas przeglądania na innych urządzeniach (na przykład podczas bezpośredniego wysyłania do innych urządzeń lub otwierania na komputerze po przesłaniu). Przeglądaj zdjęcia na komputerze zgodnym z HLG lub innym urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji na temat przeglądania obrazów HLG na komputerze, odwiedź następującą witrynę internetową:

https://onlinemanual.nikonimglib.com/notice/hlg_setting_guide/pl/

Nie można usunąć zdjęć:
Czy zdjęcia są chronione?
Zdjęć nie można retuszować:
 • Zdjęć nie można dalej edytować za pomocą tego aparatu.
 • Brak miejsca na karcie pamięci do zapisania wyretuszowanej kopii.
Aparat wyświetla komunikat „Folder nie zawiera zdjęć”.
Wybierz [ Wszystkie ] dla [ Folder odtwarzania ] w menu odtwarzania.
Nie można drukować zdjęć w formacie NEF ( RAW ):
 • Wydrukuj kopie zdjęć w JPEG lub HEIF utworzonych za pomocą narzędzia, takiego jak [ Przetwarzanie RAW (bieżące zdjęcie) ] lub [ Przetwarzanie RAW (wiele zdjęć) ] dostępnych w opcji [ Retusz ] w menu odtwarzania i .
 • Skopiuj zdjęcia do komputera i wydrukuj je za pomocą NX Studio lub innego oprogramowania obsługującego format NEF ( RAW ).
Obrazy nie są wyświetlane na urządzeniach HDMI :
Sprawdź, czy kabel HDMI jest prawidłowo podłączony.
Wyjście do urządzeń HDMI nie działa zgodnie z oczekiwaniami:
 • Sprawdź, czy kabel HDMI jest prawidłowo podłączony.
 • Zdjęcia zrobione z opcją [ HLG ] wybraną dla [ Tryb tonowy ] mogą nie wyświetlać się prawidłowo na urządzeniach niezgodnych z HLG.
 • Filmy mogą nie wyświetlać się prawidłowo podczas oglądania z opcją [ ON ] wybraną dla [ Regr. cntrl ( HDMI ) ] w menu nagrywania wideo.
 • Zdjęcia mogą być wyświetlane prawidłowo, jeśli ustawienia domyślne zostaną przywrócone za pomocą elementu [ Zresetuj wszystkie ustawienia ] w menu ustawień.
Opcja Image Dust Off w NX Studio nie przynosi pożądanego efektu:

Czyszczenie czujnika obrazu zmienia położenie kurzu na czujniku obrazu i nie przyniesie pożądanego efektu, jeśli:

 • Dane referencyjne funkcji usuwania skaz obrazu zarejestrowane po przeprowadzeniu czyszczenia matrycy są używane ze zdjęciami wykonanymi przed czyszczeniem matrycy lub
 • Dane referencyjne funkcji usuwania skaz obrazu zapisane przed czyszczeniem matrycy są używane ze zdjęciami wykonanymi po przeprowadzeniu czyszczenia matrycy.
Efekty [ Ustaw Picture Control ], [ Ustaw Picture Control (HLG) ], [ Aktywna funkcja D-Lighting ] lub [ Korekta winietowania ] nie są widoczne:
W przypadku zdjęć w formacie NEF ( RAW ) efekty można przeglądać wyłącznie za pomocą oprogramowania Nikon . Przeglądaj zdjęcia w formacie NEF ( RAW ) za pomocą NX Studio .
Zdjęć nie można skopiować do komputera:
W zależności od systemu operacyjnego przesyłanie zdjęć może nie być możliwe, gdy aparat jest podłączony do komputera. Skopiuj zdjęcia z karty pamięci do komputera za pomocą czytnika kart lub innego urządzenia.

Bluetooth i Wi-Fi (sieci bezprzewodowe)

Urządzenia inteligentne nie wyświetlają identyfikatora SSID aparatu (nazwy sieci):
 • Przejdź do menu sieci i potwierdź, że wybrano opcję [ WYŁ. ] dla opcji [ Tryb samolotowy ] oraz opcję [ WŁ. ] dla opcji [ Połącz z urządzeniem inteligentnym ] > [ Parowanie ( Bluetooth ) ] > [ Połączenie Bluetooth ].
 • Sprawdź, czy opcja [ Połącz z urządzeniem inteligentnym ] > [ Połączenie Wi-Fi ] jest włączona w menu sieci.
 • Spróbuj wyłączyć i ponownie włączyć funkcje sieci bezprzewodowej w urządzeniu inteligentnym.
Aparat nie może łączyć się z drukarkami i innymi urządzeniami bezprzewodowymi:
Aparat nie może nawiązać połączenia bezprzewodowego z urządzeniami innymi niż smartfony, tablety i komputery.
Zdjęć nie można przesyłać do urządzeń inteligentnych za pomocą automatycznego przesyłania:
 • Jeśli wybrano [ Pierwszy plan ] dla [ Łączenie automatyczne ] > [ Tryb łącza ] w aplikacji SnapBridge karta, zdjęcia nie będą automatycznie przesyłane do urządzenia inteligentnego, gdy aplikacja SnapBridge działa w tle. Zdjęcia będą przesyłane tylko wtedy, gdy aplikacja SnapBridge jest wyświetlana (działająca na pierwszym planie) na urządzeniu inteligentnym.
 • Sprawdź, czy aparat jest sparowany z urządzeniem inteligentnym.
 • Sprawdź, czy aparat i urządzenie inteligentne są skonfigurowane do połączenia przez Bluetooth .
 • Używanie aparatu do celów takich jak oglądanie filmów lub retuszowanie zdjęć może przerwać przesyłanie zdjęć w rozmiarze 8 megapikseli za pośrednictwem aplikacji SnapBridge . Spróbuj ponownie po zakończeniu zadania wykonywanego w aparacie.
Aparat nie może pobierać danych lokalizacji z urządzenia inteligentnego:
 • Aparat może nie być w stanie pobrać lub wyświetlić danych lokalizacji z urządzeń inteligentnych w zależności od wersji systemu operacyjnego i/lub używanej aplikacji SnapBridge .
 • Jeśli wybrano [ Pierwszy plan ] dla [ Łączenie automatyczne ] > [ Tryb łącza ] w aplikacji SnapBridge karta, dane lokalizacji nie zostaną pobrane do aparatu. Zamiast tego zostaną osadzone w zdjęciach po przesłaniu ich do urządzenia inteligentnego.

Różnorodny

Nieprawidłowa data nagrania:
Czy zegar aparatu jest ustawiony prawidłowo? Zegar jest mniej dokładny niż większość zegarków i zegarów domowych; sprawdzaj go regularnie w porównaniu z dokładniejszymi zegarkami i w razie potrzeby zresetuj.
Pozycji menu nie można wybrać:
Niektóre elementy nie są dostępne przy określonych kombinacjach ustawień.
Połączenia USB nie działają.
 • Potwierdź, że wybrano odpowiednią opcję dla [ Połączenie danych USB ] w menu sieci.

  • Podczas łączenia z komputerami lub urządzeniami Android przez USB wybierz [ MTP/PTP ].
  • W przypadku korzystania z kabla USB-C do Lightning innej firmy do łączenia z telefonami iPhone z systemem NX MobileAir wybierz opcję [ iPhone ].
  • W przypadku korzystania z adaptera USB -to-Ethernet innego producenta do łączenia się z komputerami lub innymi aparatami za pośrednictwem sieci Ethernet, wybierz opcję [ USB -LAN ].
 • Pamiętaj, aby podłączyć kabel do złącza transmisji danych USB aparatu.