Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Połącz z urządzeniem inteligentnym

Przycisk G U F Menu sieci

Połącz się ze smartfonami lub tabletami (urządzeniami inteligentnymi) przez Bluetooth lub Wi-Fi .

Parowanie ( Bluetooth )

Sparuj lub połącz się z inteligentnymi urządzeniami za pomocą Bluetooth .

Opcja Opis
[ Rozpocznij parowanie ] Sparuj aparat z urządzeniem inteligentnym ( 0 Łączenie przez Bluetooth (parowanie) ).
[ Sparowane urządzenia ] Wyświetl listę sparowanych inteligentnych urządzeń. Aby się połączyć, wybierz urządzenie z listy.
[ Połączenie Bluetooth ] Wybierz [ ON ], aby włączyć Bluetooth .

Wybierz zdjęcia do przesłania

Wybierz zdjęcia do przesłania do urządzenia inteligentnego. Możesz także zdecydować się na przesyłanie zdjęć zaraz po ich zrobieniu.

Opcja Opis
[ Automatyczny wybór do przesłania ] Wybierz [ ON ], aby przesyłać zdjęcia zaraz po ich zrobieniu.
[ Ręcznie wybierz do przesłania ] Prześlij wybrane zdjęcia. Na wybranych zdjęciach pojawi się oznaczenie transferu.
[ Odznacz wszystko ] Anuluj przesyłanie wszystkich zdjęć aktualnie wybranych do przesłania.

Połączenie Wi-Fi

Połącz się z inteligentnymi urządzeniami przez Wi-Fi .

Nawiąż połączenie Wi-Fi

Zainicjuj połączenie Wi-Fi z urządzeniem inteligentnym.

  • Zostanie wyświetlony identyfikator SSID aparatu i hasło. Aby się połączyć, wybierz identyfikator SSID aparatu na urządzeniu inteligentnym i wprowadź hasło ( 0 Łączenie przez Wi-Fi (tryb Wi-Fi ) ).
  • Po nawiązaniu połączenia ta opcja zmieni się na [ Zamknij połączenie Wi-Fi ].
  • Użyj opcji [ Zamknij połączenie Wi-Fi ], aby zakończyć połączenie w razie potrzeby.

Ustawienia połączenia Wi-Fi

Uzyskaj dostęp do następujących ustawień Wi-Fi :

Opcja Opis
[ SSID ] Wybierz identyfikator SSID aparatu.
[ Uwierzytelnianie/szyfrowanie ] Wybierz [ OTWÓRZ ], [ WPA2-PSK ], [ WPA3-SAE ] lub [ WPA2-PSK / WPA3-SAE ].
[ Hasło ] Wybierz hasło do aparatu.
[ Kanał ]

Wybierz kanał.

  • Wybierz opcję [ Auto ], aby aparat automatycznie wybierał kanał.
  • Wybierz opcję [ Ręcznie ], aby ręcznie wybrać kanał.
[ Bieżące ustawienia ] Wyświetl bieżące ustawienia Wi-Fi .
[ Zresetuj ustawienia połączenia ] Wybierz [ Tak ], aby zresetować ustawienia Wi-Fi do wartości domyślnych.

Prześlij, gdy jest wyłączony

Jeśli wybrano opcję [ ON ], przesyłanie zdjęć do urządzeń inteligentnych za pośrednictwem połączeń bezprzewodowych będzie kontynuowane nawet po wyłączeniu aparatu.

Dane lokalizacji (urządzenie inteligentne)

Wyświetlaj szerokość, długość i wysokość geograficzną oraz dane UTC (Universal Coordinated Time) pobrane z urządzenia inteligentnego.

  • Informacje na temat pobierania danych lokalizacji z urządzeń inteligentnych można znaleźć w pomocy online aplikacji SnapBridge .
  • Należy pamiętać, że aparat może nie być w stanie pobrać lub wyświetlić danych lokalizacji z urządzeń inteligentnych, w zależności od wersji systemu operacyjnego urządzenia i/lub używanej aplikacji SnapBridge .