Προσθέστε πληροφορίες copyright σε νέες φωτογραφίες κατά τη λήψη τους. Οι πληροφορίες copyright μπορούν να προβληθούν στην καρτέλα Info (Πληροφορίες) του NX Studio.

Καλλιτέχνης: Εισάγετε το όνομα του φωτογράφου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Εισαγωγή Κειμένου» (0 Εισαγωγή Κειμένου). Τα ονόματα φωτογράφων μπορούν να αποτελούνται από μέχρι και 36 χαρακτήρες.

Copyright: Εισάγετε το όνομα του κατόχου copyright, όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Εισαγωγή Κειμένου» (0 Εισαγωγή Κειμένου). Τα ονόματα των κατόχων copyright μπορούν να αποτελούνται από μέχρι και 54 χαρακτήρες.

Επισύν. πληροφ. copyright: Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να επισυνάψετε τις πληροφορίες copyright σε όλες τις επόμενες φωτογραφίες. Η επιλογή Επισύν. πληροφ. copyright μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί επισημαίνοντάς την και πατώντας το 2. Αφού επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση, πατήστε το J για να εξέλθετε.

Πληροφορίες Copyright

Για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των ονομάτων του φωτογράφου ή του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει Επισύν. πληροφ. copyright και ότι τα πεδία Καλλιτέχνης και Copyright είναι κενά πριν δανείσετε ή μεταβιβάσετε τη φωτογραφική μηχανή σε άλλο άτομο. Η Nikon δεν φέρει ευθύνη για τυχόν βλάβες ή αμφισβητήσεις από τη χρήση της επιλογής Πληροφορίες copyright.