Βελτιστοποιήστε την εστίαση για μέχρι και 20 τύπους φακών. Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή μόνο όταν απαιτείται. Η ρύθμιση AF δεν συνιστάται στις περισσότερες περιπτώσεις και μπορεί να παρεμβάλει στην κανονική εστίαση. Η αυτόματη βελτιστοποίηση είναι διαθέσιμη στη ζωντανή προβολή (0 Αυτόματη Βελτιστοποίηση AF). Σας συνιστούμε να εκτελέσετε βελτιστοποίηση σε απόσταση εστίασης που χρησιμοποιείτε συχνά. Εάν εκτελέσετε τη ρύθμιση εστίασης σε μικρή απόσταση εστίασης, για παράδειγμα, μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματική σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Φωτογράφιση με Ζωντανή Προβολή

Η βελτιστοποίηση δεν εφαρμόζεται στην αυτόματη εστίαση κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης με ζωντανή προβολή.

Αποθηκευμένη τιμή

Μόνο μία τιμή μπορεί να αποθηκευτεί για κάθε τύπο φακού. Εάν χρησιμοποιηθεί ένας τηλεμετατροπέας, μπορούν να αποθηκευτούν διαφορετικές τιμές για κάθε συνδυασμό φακού και τηλεμετατροπέα.

Αυτόματη Βελτιστοποίηση AF

Η αυτόματη βελτιστοποίηση AF εφαρμόζεται όπως περιγράφεται παρακάτω.

 1. Ετοιμάστε τη φωτογραφική μηχανή.

  Τοποθετήσετε τη φωτογραφική μηχανή σε ένα τρίποδο και στοχεύστε τη μηχανή σε επίπεδο, με υψηλή αντίθεση θέμα παράλληλα με το εστιακό επίπεδο της μηχανής. Έχετε υπόψη ότι η αυτόματη βελτιστοποίηση AF λειτουργεί καλύτερα με μέγιστο διάφραγμα, και ενδέχεται να μη λειτουργήσει σε σκοτεινό περιβάλλον.

 2. Ξεκινήστε τη ζωντανή προβολή.

  Περιστρέψτε τον επιλογέα ζωντανής προβολής στο C και πατήστε το κουμπί a.

 3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις εστίασης.

  Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας εστίασης στο AF και χρησιμοποιήστε το κουμπί λειτουργίας AF και τους επιλογείς εντολών για να επιλέξετε τα ακόλουθα:

  • Λειτουργία αυτόματης εστίασης: AF-S
  • Λειτουργία επιλογής περιοχής AF: $ (ευρεία) ή % (κανονική)

 4. Επιλέξτε το κεντρικό σημείο εστίασης.

  Πατήστε το J για να επιλέξετε το κεντρικό σημείο εστίασης.

 5. Εστιάστε.

  Πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση για να εστιάσετε, έπειτα μεγεθύνετε στην προβολή μέσω του φακού για να επιβεβαιώσετε ότι το θέμα βρίσκεται σε εστίαση. Η εστίαση μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα εάν είναι απαραίτητο.

 6. Εκτελέστε αυτόματη βελτιστοποίηση AF.

  Πατήστε τα κουμπιά λειτουργίας AF και εγγραφής video ταυτόχρονα και κρατήστε τα πατημένα μέχρι να εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στο Βήμα 7 (αυτό θα χρειαστεί λίγο περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα).

  Κουμπί λειτουργίας AF

  Κουμπί εγγραφής video

 7. Αποθηκεύστε τη νέα τιμή.

  Επισημάνετε την επιλογή Ναι και πατήστε το J για να προσθέσετε την τιμή βελτιστοποίησης AF για τον τρέχοντα φακό στη λίστα αποθηκευμένων τιμών (μόνο για φακούς CPU). Έχετε υπόψη ότι μόνο μία τιμή μπορεί να αποθηκευτεί για κάθε τύπο φακού.

 8. Ενεργοποιήστε τη βελτιστοποίηση AF.

  Στο μενού ρυθμίσεων της φωτογραφικής μηχανής, επιλέξτε Βελτιστοποίηση AF > Βελτ. AF (Ενεργ./Απενεργ.), έπειτα επισημάνετε την επιλογή Ενεργοποίηση και πατήστε το J.