Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα όπως φαίνεται παρακάτω για να ρυθμίσετε την ισορροπία χρώματος της οθόνης σε σχέση με ένα δείγμα εικόνας. Το δείγμα εικόνας είναι η τελευταία φωτογραφία που λήφθηκε ή, στη λειτουργία απεικόνισης, η τελευταία φωτογραφία που εμφανίζεται. Για να επιλέξετε μία διαφορετική φωτογραφία, πατήστε το κουμπί W (Z) και επιλέξτε μία εικόνα από τη λίστα εικονιδίων (για να προβάλετε την εικόνα που επισημάνατε σε πλήρες κάδρο, πατήστε παρατεταμένα το X/T). Εάν η κάρτα μνήμης δεν περιέχει φωτογραφίες, θα εμφανιστεί ένα άδειο καρέ με ένα γκρίζο περίγραμμα στη θέση του δείγματος εικόνας. Πατήστε το J για έξοδο, όταν ολοκληρωθούν οι προσαρμογές. Η ισορροπία χρώματος της οθόνης εφαρμόζεται μόνο στην απεικόνιση μενού, και η προβολή μέσω του φακού εμφανίζεται κατά τη ζωντανή προβολή. Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με τη φωτογραφική μηχανή δεν επηρεάζονται.

1 Αύξηση πράσινου χρώματος
2 Αύξηση μπλε χρώματος
3 Αύξηση κεχριμπαρένιου χρώματος
4 Αύξηση πορφυρού χρώματος