Εμφανίζει τις πληροφορίες κλίσης και κύλισης που βασίζονται σε πληροφορίες από τον αισθητήρα κλίσης της φωτογραφικής μηχανής. Αν η φωτογραφική μηχανή δεν έχει κλίση ούτε προς τα αριστερά ούτε προς τα δεξιά, η γραμμή αναφοράς κύλισης θα γίνει πράσινη, ενώ αν η φωτογραφική μηχανή δεν έχει κλίση ούτε προς τα εμπρός ούτε προς τα πίσω, η κουκκίδα στο κέντρο της οθόνης θα γίνει πράσινη. Κάθε τμήμα ισούται με 5°.

Φωτογραφική μηχανή οριζόντια

Κλίση φωτογραφικής μηχανής προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά

Κλίση φωτογραφικής μηχανής προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Κλίση της Φωτογραφικής Μηχανής

Η εμφάνιση του εικονικού ορίζοντα δεν είναι ακριβής όταν η φωτογραφική μηχανή έχει μεγάλη κλίση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Εάν η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να μετρήσει την κλίση, δεν θα εμφανιστεί το μέγεθος της κλίσης.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με την προβολή ενός εικονικού ορίζοντα στο σκόπευτρο, ανατρέξτε στην A > Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f1 (Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου, 0 f1: Προσαρμ. Εκχώρ. Ελέγχου, Εικονικός Ορίζοντας).