Επιλέξτε Αποθήκευση ρυθμίσεων για να αποθηκεύσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στην κάρτα μνήμης (αν η κάρτα είναι πλήρης, θα εμφανιστεί ένα σφάλμα). Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για κοινή χρήση των ρυθμίσεων μεταξύ των φωτογραφικών μηχανών D7500.

Μενού Επιλογή
Απεικόνιση Επιλ. εμφάνισης προβολής
Ανασκόπηση εικόνων
Μετά τη διαγραφή
Αυτόμ. περιστροφή εικόνας
Περιστροφή σε πορτραίτο
Λήψη φωτογραφιών Ονομασία αρχείων
Έλεγχος φλας
Επιλογή περιοχής εικόνας
Ποιότητα εικόνας
Μέγεθος εικόνας
Εγγραφή NEF (RAW)
Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO
Ισορροπία λευκού (με βελτιστοποίηση και προκαθορισμένες ρυθμίσεις d-1–d-6)
Ορισμός Picture Control (τα Προσαρμοσμένα Picture Control αποθηκεύονται ως Αυτόματο)
Χρωματικός χώρος
Ενεργό D-Lighting
Αποθορυβ. παρατετ. έκθεσης
Υψηλή αποθορυβ. ISO
Έλεγχος βινιέτας
Αυτόμ. έλεγχος παραμόρφ.
Μείωση τρεμουλιάσματος
Λειτ. τηλεχειριστηρίου (ML-L3)
Ορισμός αυτόμ. bracketing
Λήψη video Ονομασία αρχείων
Επιλογή περιοχής εικόνας
Μέγεθος καρέ/ταχύτητα καρέ
Ποιότητα video
Τύπος αρχείου video
Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO
Ισορροπία λευκού (με βελτιστοποίηση και προκαθορισμένες ρυθμίσεις d-1–d-6)
Ορισμός Picture Control (τα Προσαρμοσμένα Picture Control αποθηκεύονται ως Αυτόματο)
Ενεργό D-Lighting
Υψηλή αποθορυβ. ISO
Μείωση τρεμουλιάσματος
Ευαισθησία μικροφώνου
Απόκριση συχνότητας
Αποθορυβοποίηση ανέμου
Ηλεκτρονικό VR
Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις Όλες οι Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις Γλώσσα (Language)
Ζώνη ώρας και ημερομηνία (εκτός από Ημερομηνία και ώρα και Συγχρον. με έξυπνη συσκευή)
Οθόνη πληροφοριών
Αυτόμ. οθόνη πληροφοριών
Αυτόμ. απενεργ. οθόνης πληρ.
Καθαρ. αισθητήρα εικόνας
Σχόλιο εικόνας
Πληροφορίες copyright
Επιλογές βομβητή
Προειδοποίηση φλας
Χειριστήρια αφής
HDMI
Δεδομένα τοποθεσίας (εκτός από την επιλογή που έχει γίνει για Λήψη από έξυπνη συσκευή)
Επιλ. ασύρμ. τηλεχ. (WR)
Λειτ. κουμπ. Fn τηλεχειρ. (WR)
Αποστολή Eye-Fi
Κλείδ. λήψης - Υποδ. κενή
Προσαρμοσμένο Μενού/
Πρόσφατες Ρυθμίσεις
Όλα τα στοιχεία του Προσαρμοσμένου Μενού
Όλες οι πρόσφατες ρυθμίσεις
Επιλογή καρτέλας

Οι ρυθμίσεις που αποθηκεύτηκαν στην D7500 μπορούν να ανακτηθούν επιλέγοντας Φόρτωση ρυθμίσεων. Έχετε υπόψη ότι η επιλογή Αποθήκ./φόρτωση ρυθμίσ. είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει τοποθετηθεί μία κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή, και ότι η επιλογή Φόρτωση ρυθμίσεων είναι διαθέσιμη μόνο εάν η κάρτα περιέχει αποθηκευμένες ρυθμίσεις.

Αποθηκευμένες Ρυθμίσεις

Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται σε ένα αρχείο με ένα όνομα που ξεκινά με «NCSETUP» και τελειώνει με δύο χαρακτήρες που διαφέρουν από μηχανή σε μηχανή. Η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να φορτώσει τις ρυθμίσεις εάν τροποποιηθεί το όνομα του αρχείου.