Προβάλετε τη λίστα με τις συζευγμένες συσκευές και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για σύνδεση με έξυπνες συσκευές.